MENU

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela _menu

Konfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje

KolumnaOpisTypRozmiar
ACHSymbol oznaczjaący stan wiersza 1 - zatwierdzonyvarchar1
AKTYWNEOkreślenie czy dany wiersz tabeli jest aktywnybit1
DIALOGBOXOznaczenie czy transakcja ma być uruchamiana jako nowe okno czy jako wyskakujące okienko - DialogBoxbit1
DIALOGBOXREFRESHOznaczenie czy przy zamknięciu okna dialogowego - DialogBox - prorgam ma odświezyć dane w tabeli.bit1
DIALOGBOXSIZEJeżeli wyświetlenie transakcji następuje w trybie wyskakującego okienka - DialogBox - to za pomocą tej kolumny okresla się jej rozmiar.varchar10
GOFUNCTIONwskazenie docelowej funkcji do uruchomienia za pomocą obiektuvarchar50
GOVIEWwskazanie docelowego widoku do uruchomieniavarchar50
GRUPAOpis grupy obiektówvarchar50
ID_X_SHORTCUTUnikalny identyfikator wiersza tabeliint4
IMAGEIkona przypisana do obiektuvarchar100
IMAGE32Ikona przypisana do obiektu miniatura 32x32varchar100
IMAGE48Ikona przypisana do obiektu miniatrura 48x48varchar100
IMAGEFRAMEWORKIkona przypisana do obiektu wykoryztsywana przez moduł Frameworkvarchar100
KIEDYdata i czas zapisu rekordudatetime8
KOLEJNOSCOznaczenie porządku - kolejności obiektów na liście menuint4
KTOOkreślenie dla kogo dany obiekt jest przeznaczony, wartość NULL domyślnie oznacza obiekt systemowy dla wszystkich użytkwonikówvarchar50
NAMENazwa obiektuvarchar50
POZXoznaczenie współrzędnej Xint4
POZYoznaczenie współrzędnej Yint4
PRXSymbol PRXvarchar3
ROLAIdentyfikator rolivarchar20
SEKCJAFRAMEWORKNazwa sekcji frameworkvarchar50
SYSTEMOWEOznaczenie wiersza czy jest systemowy, tzn, czy podczas synchronizacji z bazą ROOT dane wiersze zostaną przegrane z bazy wzorcowej do instalacji klienta.bit1
TARGETPARAMETERSLista parametrów przekazywana do transakcji varchar50
TARGETURLwskazenie docelowej transakcji do uruchomienia za pomocą obiektuvarchar100
TEKSTTekst opsiujący dany obiektvarchar50
TOOLTIPdodatkowe informacje o obiekcie wyświetlane w formie okna nad obiektemvarchar100
TYPDOKOznaczenie typu dokumentuvarchar3
WIDOCZNEoznaczneie czy dany wiersz - obiekt- jest widocznybit1
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj