Lista zadań CRM enova

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Spis treści

enova - Aplikacje - Oprogramowanie - Programy - ERP - Enova Kadry Płace - Integracja ENOVA
Aplikacje

Innowacyjny system ERP enova - od 2002 r. ponad 6500 firm, instytucji i innych organizacji wybrało nowoczesny system ERP.CRM (ang. Customer Relationship Management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji CRM-u. Oto kilka z nich: CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych kulturowo wzorców zachowań. Oprogramowanie CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa, gdzie stały kontakt i zadowolenie klientów jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów.


Do przeglądania wszystkich zadań zarejestrowanych w systemie służy lista Zadania w folderze CRM. Lista zadań jest wyposażona standardowo w pasek selekcji (zestaw filtrów) umożliwiający wyszukanie pozycji. W stosunku do listy zdarzeń, filtr poszerzony jest o następujące kryteria:

 • Prowadzący – umożliwia wyświetlenie zadań, dla których wskazany operator jest wpisany jako Prowadzący, czyli wyświetlenie zadań, których wykonanie nadzoruje wskazany operator, czy też które zostały zlecone przez wskazanego operatora.
 • Stan zadania – pole to jest aktywne (dostępne do wyboru) tylko, jeśli w filtrze wybrana została definicja zadania. Wówczas w polu tym można wybrać jeden ze stanów zadania, przypisanych do tej definicji (np. wyświetlić wszystkie spotkania, które zostały odrzucone).
 • Stan realizacji – w polu tym można wybrać jedną z trzech opcji:
  • Otwarte – oznacza wyświetlenie zadań, które mają stan Aktywny (a więc nie zostały jeszcze zrealizowane)
  • Zamknięte – oznacza wyświetlenie zadań, które mają stan
  • Nieaktywny (a więc zadań zrealizowanych, bądź odwołanych czy odrzuconych)
  • Wszystkie – oznacza wyświetlenie wszystkich zadań, niezależnie od stanuEnova logo.jpg

Więcej na temat oprogramowania enova

Usługi Wdrożenia Poznań Firma informatyczna PoznańOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj