Kategoria:Safetica

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Safetica Endpoint Security jest dostarczana przez Safetica Technologies. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft, uniwersytety itd. Safetica Technologies blisko współpracuje z wydziałami badawczymi uniwersytetów , np. z Uniwersytetem w Brnie w ramach projektu INTERIM.

Oprogramowanie Safetica

Spis treści

System DLP

Co wnosi oprogramowanie Safetica Endpoint Security do naszej firmy?

Przede wszystkim przynosi ono oszczędności w kosztach osobowych i ochrony przed wyciekiem firmowych poufnych informacji. Z pomocą oprogramowania Safetica Endpoint Security możesz odkryć który, spośród Twoich pracowników tylko udaje, że pracuje oraz możesz zapobiegać niepożądanemu użyciu firmowych komputerów do celów osobistych. Safetica Endpoint Security w tym samym czasie może chronić Cię przed błędami pracowników – zarówno celową jak i przypadkową utratą danych, stratami finansowymi spowodowanymi przez konieczność naprawienia szkód czy utratą reputacji wśród klientów.

Dlaczego firma potrzebuje oprogramowania Safetica Endpoint Security?

Safetica Endpoint Security zajmuje się ryzykownym postępowaniem pracowników, na długo zanim nastąpi eskalacja problemu. Poprzez obserwowanie czynności pracowników i szacowaniu możliwego ryzyka pomaga zapobiegać przyszłym wyciekom poufnych danych. Jeżeli zagrożenie danych staje się realne – Safetica Endpoint Security zapewnia, że poufne informacje firmy pozostają tam gdzie powinny – w jej wnętrzu. Twoi pracownicy mogą szkodzić firmie celowo lub przypadkowo. Kiedy pracownik kradnie długopis lub inny drobny sprzęt firmowy – to nie jest to żaden poważny problem. Ale kiedy skradziony zostaje przenośny dysk zawierający ważne firmowe dane, wtedy za późno jest na zadawanie pytania: co mogliśmy zrobić , aby zapobiec wpadnięciu danych w ręce naszej konkurencji czy ich upublicznieniu.

W jakich aspektach Safetica Endpoint Security jest lepsza?

Safetica Endpoint Security oferuje pełny przegląd przez czynności każdego pracownika. Nie tylko dowiesz się czy pracownik rzeczywiście pracuje, ale także będziesz wiedział jak jego lub jej produktywność zmieniała się w czasie. Szybko uzyskasz jasne zestawianie danych dla aktywności pracownika – dowiesz się nawet ile właściwie czasu spędzał na przeglądaniu witryn internetowych czy zabawie w gry. Samo monitorowanie nie ochroni Cię przed konsekwencjami ryzykownych zachowań pracowników, ponieważ brakuje mu działań blokujących czynności pracownika, które mogą zagrozić bezpieczeństwu danych lub które mogą przynieść straty finansowe. Safetica Endpoint Security oferuje unikalną kombinację funkcji monitorowania wraz z efektywną ochroną przed utratą danych i niepożądanymi działaniami pracowników. Jest to kompleksowe rozwiązania do ochrony przed wewnętrznymi zagrożeniami Twojej firmy.

Dlaczego powinniśmy wdrożyć oprogramowanie Safetica Endpoint Security?

Samo rozwiązanie DLP nie jest rozwiązaniem pełnym. W jaki sposób Twoje oprogramowanie może zapobiec sytuacjom, kiedy pracownicy zapisują tajne informacje na kartkach papieru lub np. zrobią zdjęcie monitora aparatem cyfrowym? Dla zapewnienie bezpieczeństwa DLP, Safetica Endpoint Security monitoruje aktywność użytkownika i pozwala wcześnie wykryć możliwe problemy bezpieczeństwa. DLP nie wiąże przyczyn problemów z ich konsekwencjami. Daje on efekty tylko jeżeli problem w firmie już został wyeskalowany (niezadowolony lub niezdyscyplinowany pracownik, niezabezpieczone środowisko operacyjne itd.). Jeżeli DLP jest jedynym zabezpieczenie i zawiedzie – Twoja firma będzie miała problemy.

W jaki sposób Safetica różni się od innych produktów bezpieczeństwa?

Safetica Endpoint Security daje pełną perspektywę dla wewnętrznego bezpieczeństwa. Jest pierwszym rozwiązaniem, które składa w całość efektywne zapobieganie z ochroną przed wewnętrznymi zagrożeniami. Poprzez monitorowanie aktywności pracowników wykrywa ich ryzykowne zachowania, blokuje niepożądane zdarzenia oraz dostarcza firmie system zapobiegania utracie danych (DLP), który chroni przed konsekwencjami niepożądanych działań pracowników. Żadne inne oprogramowanie nie chroni firmy w tak kompleksowy sposób przed wszystkimi głównymi zagrożeniami, spowodowanymi przez pracowników.


Czy monitorowanie pracowników jest legalne?

Prawodawstwo w większości krajów dozwala nadzorowanie pracowników przy spełnieniu określonych warunków. Potrzeba firm, aby chronić swoje interesy, często koliduje z prawem pracowników do prywatności. Przy zachowaniu właściwych warunków pracy oraz odpowiedniej konfiguracji – w przypadku oprogramowania Safetica Endpoint Protection nie będzie żadnego problemu w tych zakresach. Safetica Endpoint Protection pozwala na szeroki zakres ustawień dla różnych uwarunkować prawnych.


Czy program Safetica Endpoint Security jest skomplikowany podczas instalacji i używania?

Wdrożenie programu Safetica Endpoint Security wymaga podstawowej wiedzy o administracji sieciami komputerowymi. Jego główną charakterystyką, jest fakt, że nie zakłóca procesów biznesowych i zwykły użytkownik nie musi uczyć się obsługi nowego programu. Osoby zarządzające pozyskają proste w obsłudze narzędzie do monitorowania działań pracowników, które nie przedstawia setek zapisów o dziennych czynnościach, ale prezentuje tylko te czynności, które stanowią potencjalne zagrożenia ze strony personelu.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj