KMASO

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela kmaso

Kartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment

KolumnaOpisTypRozmiar
ID_KMASOUnikalny identyfikator w ramach tabeliint4
ROLASYSIdentyfikator rolivarchar3
ACHJednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunietyvarchar1
PRXIdentyfikator grupy rekordówvarchar5
AKTYWNEOznaczenie aktywności wiersza w tabelibit1
KIEDYData i godzina dopisania wiersza w baziedatetime8
LOGINLogin użytkownika dokonującego zapisu w bazievarchar50
STAMPWewnętrzny identyfikator aktualizacji wierszatimestamp8
NRIDASMUnikalny identyfikator kartotekivarchar20
MAGAZYNKod magazynuvarchar5
ODDZIALKod oddziałuvarchar5
DOSTAWCAIdentyfikator dostawcyvarchar20
INDEKSSymbol obiektuvarchar50
NAZWANazwa obiektuvarchar250
ADRESLokalizaja obiektuvarchar20
DLUGOSCDłogość obiektuint4
SZEROKOSCSzerokość obiektuint4
CENAZAKUPUCena zakupufloat8
NRSERIINumer partii produkcyjnej - numer seryjnyvarchar50
MODELModel obiektuvarchar50
TYPTyp obiektuvarchar30
DATAZAKUPUData zakupu obiektudate3
DATAURUCHOMIENIAData uruchomienia obiektudate3
MAXDATAEKSPLOATACJIMaksymalna data eksploatacjidate3
PRZEGLADCzęstotliwość przeglądów okresowychint4
PRZEGLADOKRESOkres przegląduvarchar10
ROKPRODUKCJIRok produkcji obiektuint4
GWARANCJACzas gwarancji w miesiącachint4
WYSOKOSCWysokość obiektuint4
DATAPIERWSZEGOPRZEGLADUData ostatniego przeglądu niezarejestrowanego w programie. Na podstawie daty jest ustalana data kolejnego przeglądudate3
SERWISvarchar20
ZASILANIEOpis zasiania obiektuvarchar50
PRZEGLADPRZESTOJCzas przestoju spowodowany przegladem obiektuint4
ZATRZYMANIEPRODUKCJIOznaczenie, czy przegląd powoduje zatrzymanie produkcjivarchar3
SERWISZEWNETRZNYOznaczenie, czy przeglądy obiektu są wykonywane przez serwis zewnętrzny.varchar3
WARUNKIBEZPIECZENSTWAOkreślenie warunków bezpieczeństwavarchar20
UWAGIBEZPIECZENSTWOUwagi - komentarze do warunków bezpieczeństwavarchar-1
BADANIEUDTOznaczenie, czy obiekt podlega badaniom UDTbit1
DATAUDTDaa kolejnego badania UDTdate3
NRUDTNumer badania UDTvarchar30
LICZNIKPIERWSZEGOPRZEGLADUStan licznika podczas ostatniego przegląduint4
LICZNIKDOBAOrientacyjna zmiana stanu licznika w przeciągu dobyint4
GODZINYDOBAIlość godzin pracy w przeciągu dobyint4
KALENDARZOznaczenie czy dni wolne od pracy mają być uwzględniane w kalendarzu przestojówbit1
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj