JOBS

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela _jobs

Moduł automatycznych zadań korzysta z deifnicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realziowane przez automat - jakie zadania, funkcje czy procedury


KolumnaOpisTypRozmiar
ACHOznaczenie stanu wiersza tabelivarchar1
AKTYWNEOznaczenie czy dany wiersz tabeli jest aktywny czy niebit1
CYKLICZNOSCOznaczenie cykli do wykonaniaint4
CYKLICZNOSCTYPETyp cykliczności do wykonania zadaniavarchar10
FOLDERKOPIIOznaczenie folderu gdzie mają być wykonywane kopie varchar200
FORMATformat pliku raportu z wykonanego zadania - raportu.varchar10
GODZINAgodzina do której ma być realizjowane zadanietime5
ID_JOBSUnikalny identyfikator wiersza tabeliint4
ID_RAPunikalny identyfikator raportuint4
KIEDYdata i czas zapisu wiersza w tabeli - dodania zadaniadatetime8
LASTUPDATECzas osttaniej aktualziacji zadaniatimestamp8
LOGOWANIEOzanczenie czy wymagane jest lgoowanie, czy też zadanie wykonwyane jest automatyczniebit1
MAILPOWIADOMIENIEadres mailowy do wysłania powiadomienia o wykonaniu zadania lub wysłania raportuvarchar200
NAZWANazwa zadaniavarchar50
NRIDODNIdentyfikator kontrahentavarchar20
OSTATNIOWYKONANOdata i czas ostatniego wykonania zadaniadatetime8
PARAMETRYmiejsce na wprowadzenie parametrów do wykonywanego zadaniavarchar-1
PRXOznaczenie kdoem PRX wiersza tabelivarchar3
RODZAJKOPIIRodzaj kopiivarchar20
SCIEZKARAPORTUFolder do umieszczania raportów wykonywanych przez zadania automatycznevarchar250
SYSTEMOWEOznaczenie czy zapis w bazie ROOT jest systemowy i czy będzie instalowany podczas synchornizacji struktury bazy danych.bit1
TERMINdzień do ktorego zadanie ma być wykonywane - termin realizacjidate3
TYPZADANIATyp zadania do wykonaniavarchar50
UZYTKOWNIKNazwa użytkownika zadaniavarchar150
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj