Inwentaryzacja narzędzi

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Inwentaryzacja narzędzi

Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.


narzędziownia

Opcja udostępnia:
Arkusz inwentury, rejestr te służy do tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego, korekty stanów magazynowych, przeprowadzania inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych. Pozycje arkusza inwentury, w rejestrze tym możemy podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego,
Kartoteka ilościowo – wartościowa – służy do wyceny ilościowo wartościowej poszczególnych miesięcy rozrachunkowych

Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. Na tej podstawie program wylicza różnice inwentaryzacyjne - nadwyżki lub niedobory. Arkusz różnic inwentaryzacyjnych Dokument prezentujący informacje o bilansie otwarcia i bilansie zamknięcia (ilościowo wartościowym) wraz z wyliczeniem niedoborów i nadwyżek dla każdej pozycji magazynowej.

Menu INWENTARYZACJA wyświetla następujące rejestry dokumentów:

  • arkusze spisu inwentaryzacyjne ,
  • niedobory – dokumenty wygenerowane automatycznie przez system Narzędziownia.net rejestrujące niedobory w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury,
  • nadwyżki – dokumenty wygenerowane automatycznie przez system Narzędziownia.net rejestrujące nadwyżki towarowe w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury.

W rejestrze Arkusze Spisu Inwentaryzacyjne dostępne są funkcje dopisania, edycji, podglądu, wydruku, zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego, dołączenia dowolnego pliku oraz zdjęcia.

.

narzędziownia

Opcja udostępnia: Arkusz inwentury, rejestr te służy do tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego, korekty stanów magazynowych, przeprowadzania inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych. Pozycje arkusza inwentury, w rejestrze tym możemy podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego, Kartoteka ilościowo – wartościowa – służy do wyceny ilościowo wartościowej poszczególnych miesięcy rozrachunkowych Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. Na tej podstawie program wylicza różnice inwentaryzacyjne - nadwyżki lub niedobory. Arkusz różnic inwentaryzacyjnych Dokument prezentujący informacje o bilansie otwarcia i bilansie zamknięcia (ilościowo wartościowym) wraz z wyliczeniem niedoborów i nadwyżek dla każdej pozycji magazynowej. Menu INWENTARYZACJA wyświetla następujące rejestry dokumentów: arkusze spisu inwentaryzacyjne , niedobory – dokumenty wygenerowane automatycznie przez system Narzędziownia.net rejestrujące niedobory w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury, nadwyżki – dokumenty wygenerowane automatycznie przez system Narzedziownia.net rejestrujące nadwyżki towarowe w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury. W rejestrze Arkusze Spisu Inwentaryzacyjne dostępne są funkcje dopisania, edycji, podglądu, wydruku, zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego, dołączenia dowolnego pliku oraz zdjęcia.


Search48.png

Więcej na temat oprogramowania do narzędziowni

Usługi informatyczne Firma informatyczna Cena programu narzędziowniaOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj