Integracja program magazynowy

Z SoftwarePedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Integracja program magazynowy[edytuj]

Integrację między programami zapewnia dedykowany moduł - Replikator.net, który wykonuje synchronizację danych. Synchronizacja między bazami może być prowadzona z baz dowolnego typu, od najbardziej wykorzystywanych obecnie baz opartych na języku SQL, takich jak MS SQL czy Oracle, po bazy plikowe, jak dbf. Proces synchronizacji nie wiążę się wyłącznie z przegraniem danych, procedura mianowicie dokonuje selekcji danych, i przesyła wyłącznie dane niezbędne z punktu widzenia procesu spedycji. Ponadto procedura synchronizacji może dokonywać rozdziału danych na poszczególne magazyny i synchronizować dane w kilku bazach, dla różnych magazynów, różnych czy to z powodu lokalizacji, lub posiadanego asortymentu. .
Integracja program magazynowy

Integracja programu magazynowego z ENOVA[edytuj]

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem ERP ENOVA, gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Integracja zapewniona jest poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine na poziomie bazy MS SQL 2008 server. Wymiana danych między ENOVA a programem magazynowym w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio magazyn WMS.net z system ERP.
Integracja programu magazynowego z ENOVA

Integracja programu magazynowego z Humansoft HermesSQL[edytuj]

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem HERMES SQL poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine ponieważ program HermesSQL pracuje na bazie MS SQL 2008 server tak samo jak program magazynowy. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu z system HermesSQL.
Integracja programu magazynowego z Humanesoft HermesSQL

Integracja programu magazynowego z Humansoft Corax[edytuj]

Program WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem Corax ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine ponieważ

program Corax ERP pracuje na bazie MS SQL 2008 server tak samo jak program magazynowy. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio z system Corax.
Integracja programu magazynowego z Humansoft Corax

Integracja programu magazynowego z Sage Symfonia[edytuj]

System Symfonia to pakiet zintegrowanych programów wspomagających zarządzanie w małych i średnich firmach. Wspierając zarządzanie ułatwia zarówno codzienną działalność firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, jak również umożliwia uzyskanie precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. Zalecamy integrację z programem w wersji działającej na MS SQL server, ale istnieje także możliwość integracji z poprzednią wersją działajacą na bazie PERVASIVE (motor bazy danych).
Integracja programu magazynowego z Sage Symfonia

Integracja programu magazynowego z SAP[edytuj]

Program Studio magazyn WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio magazyn WMS.net z system SAP R3.
Integracja programu magazynowego z SAP

Integracja programu z systemem SAP R3[edytuj]

egracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Program STUDIO REKLAMACJE.NET można zintegrować z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu z system ERP SAP R3.
Integracja programu z systemem SAP R3