Enova 2012

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Spis treści

enova - Aplikacje - Oprogramowanie - Programy - ERP - Enova Kadry Płace - Integracja ENOVA
Aplikacje

Innowacyjny system ERP enova - od 2002 r. ponad 6500 firm, instytucji i innych organizacji wybrało nowoczesny system ERP.

Spis treści

Zmiany w wersji: 9.0.4685 2012-10-30

Moduł: Członkowie i szkolenia

Zmiana funkcjonalności

 • Grupa szkoleniowa - formularz uczestnika. Poprawiono działanie pola Zaliczone. Jego odznaczenie powoduje wyczyszczenie wartości w polach 'Ocena końcowa' i 'Data zaliczenia'

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

 • Umożliwiono dodanie towaru jako produktu w operacji/technologii. Dotychczas możliwe było dodawanie tylko produktów.
 • Umożliwiono dodawanie towaru (nie produktu) jako pozycji zlecenia produkcyjnego.

Poprawione funkcje

 • Zmodyfikowano działanie systemu w zakresie wystawiania korekt w różnych datach. Przykładowo dla dokumentów ZK/PZ korekty powinny działać wg poniższego scenariusza:

Jeśli ZK jest z datą 1. i datą wpływu 10. (PZ z datą 10.), to KZK wystawiona 5. spowoduje ustawienie daty KPZN na 10. W takiej sytuacji nie można zmienić daty na KPZN na wcześniejszą niż 10. (czyli daty PZ). Jeśli KZK będzie wystawiona po 10., np. 16, to KZK oraz KPZ będą miały domyślnie datę 16.

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

 • W wydruku 'Oświadczenie ZUS Np-7' została uzupełniona część III. Informacja o niezdolności do pracy. W związku z powyższym wydruk został przeniesiony z pozycji Drukarka | Dokumenty | ZUS i będzie generowany z poziomu otwartej nieobecności chorobowej.

Poprawione funkcje

 • Zmodyfikowano algorytm naliczania limitu urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy przez część okresu osoba była zatrudniona jako pracownik tymczasowy.

Przykład Pracownik był zatrudniony w okresie 2012-03-06...2012-06-05 jako pracownik tymczasowy, za ten okres został naliczony limit urlopu wypoczynkowego tymczasowego i został wypłacony ekwiwalent za urlop wypoczynkowy tymczasowy. Następnie z pracownikiem została zawarta zwykła umowa o pracę na okres 2012-06-06...2012-12-31. Program naliczał limit urlopu wypoczynkowego za okres 2012-06-06...2012-12-31 w wymiarze 17 dni zamiast 12 dni. Przy naliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego niepotrzebnie był uwzględniany okres zatrudnienia jako pracownik tymczasowy.

 • Zmodyfikowano wykazywanie liczby dnia zasiłkowych na RSA. W przypadku wykazywania wyrównania świadczenia chorobowego na deklaracji DRA oraz przy włączonym parametrze 'Do korygowania wartości elementów używaj mechanizmu "storno"' liczba dni zasiłkowych na RSA nie była wykazywana.
 • W kartotece pracownika dodano zakładkę Dokumenty dodatkowe dla baz danych konwertowanych. W wersji 9.0 zakładka dodawała się tylko na nowych bazach danych.
 • Zmodyfikowano wydruk ZUS Z-3. Poprawiono wykazywanie wynagrodzenie chorobowego w punkcie 6 oraz zasiłku chorobowego w punkcie 7, w przypadku modyfikacji wypłat przy pomocy korekty nieobecności lub oznaczenia wypłaty do przeliczenia.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wystawienia oświadczenia PIT-2 i PIT-3 oraz przypisaniu pracownika do struktury organizacyjnej.
 • 1. Umożliwiono konwersję bazy do wersji 9.0.4668. Problem pojawiał się w przypadku usunięcia z bazy definicji standardowych elementów:
  • Dodatek stażowy (guid 71a2fac0-4f66-43a5-9e25-13c97f8e4a00)
  • Premia procentowa (guid 35c29464-e2c4-4182-8944-1ddf87dff9ab)
  • Premia (guid c9c3dc52-be71-4b8f-b89b-728d83cd4a9a )
  • Dodatek funkcyjny (guid df97dc0b-2cb9-47b3-b8f0-81ce39934a06)

2. Umożliwiono naliczanie wypłat. Problem był związany z usunięciem jednego z wyżej wymienionych standardowych definicji elementów.

 • Zmodyfikowano wydruk Ewidencja pracowników | Zajęcia wynagrodzenia. Jeżeli na zajęciu wynagrodzenia nie było uzupełnionego pola Komornik, to nie było możliwości wykonania wydruku.
 • Dodatek Soneta.Uczelnia. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie przypisania pracownika do Grupy zaszeregowania.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem zakładki "Cechy" na formularzu Umowy. Po konwersji należy jednorazowo włączyć zakładkę cechy na umowie poprzez Widok | Pokaż cechy.
 • Zmodyfikowano generowanie załączników RCA dla właściciela i osoby współpracującej przebywających na urlopie macierzyńskim. Na deklaracji DRA właściciela rozliczającego się wraz z pracownikami, niepotrzebnie generował się załącznik RCA z kodem 1240.
 • Zmodyfikowano wydruk Podsumowanie list płac. Przy zaznaczeniu parametru "Tylko podsumowanie" na NIE, na każdej stronie wydruku pojawiała się informacja o numerach wszystkich list płac, zamiast numeru danej listy.

Moduł: Kasa

Zmiana funkcjonalności

 • Przelewy: Czynność 'Zmień parametry przelewów' dostosowano również dla przelewów walutowych.

Poprawione funkcje

 • EŚP/Windykacja należności: Podczas generowania dokumentu wezwanie do zapłaty z listy windykacji należności pomijane są należności rozliczone. W poprzednich wersjach podczas generowania wezwania dla wszystkich zaznaczonych należności, były pobierane do dokumentu z zerowymi wartościami należności rozliczone.
 • Różnice kursowe i Różnice kursowe MW: Na wydrukach dokumentu Różnic Kursowych poprawiono prezentację wartości kwot w kolumnach do dwóch miejsc po przecinku oraz poszerzono kolumnę Numer dokumentu. Dla dokumentu Różnic Kursowych MW na wydruku dodano sumę i podsumę wartości.
 • Płatności na dokumencie: Poprawiono błąd, który objawiał się nieodświeżaniem stanu płatności po skasowaniu przelewu.
 • Operacje bankowe: poprawiono błąd pojawiający się podczas próby edycji opisu operacji bankowej.

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

 • Rozrachunki Wg Dokumentów: Czynność 'Generuj PK zaokrągleń' udostępniono na licencji KPiR.
 • Renumeracja w Ewidencji Dokumentów: W parametrach czynności wprowadzono szerszą możliwość określenia kolejności dokumentów w obrębie dnia. Oprócz zachowania dotychczasowej kolejności i sortowania wg numeru dokumentu, umożliwiono sortowanie wg numeru dokumentu źródłowego (parametr o nazwie '...w obrębie dnia').

Zmiana funkcjonalności

 • Eksport do księgowości (XML): Na formularz eksportu zapamiętywana jest ścieżka zapisu eksportowanego pliku. Dodatkowo jeżeli w konfiguracji uzupełniono identyfikator bazy źródłowej jest on automatycznie dopisywany do nazwy eksportowanego pliku.
 • Ewidencja Pojazdów/Środowisko: Umożliwiono ręczną edycję stawki opłaty za emisję gazów za pomocą funkcji Aktualizuj.

Poprawione funkcje

 • Import dokumentów handlowych raportów KB (XML): Poprawiono działanie mechanizmu importu w przypadku faktur walutowych.
 • Ewidencja dokumentów: Poprawiono działanie mechanizmu kontroli zgodności płatności z wartością dokumentu w sytuacji gdy na definicji dokumentu wyłączone jest automatyczne tworzenie płatności.
 • Obroty i salda: Poprawiono działanie lokatora na liście.
 • Okresy obrachunkowe: Poprawiono błąd podczas wykonywania czynności 'Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu'. Błąd występował tylko w nietypowych konfiguracjach.

Moduł: Księga Inwentarzowa Poprawione funkcje

 • Ewidencja wyposażenia: Poprawiono błąd w czynności 'Przenieś do ewidencji środków trwałych...' związany z nieprzenoszeniem informacji o kodach kreskowych i pozycji terminarza.
 • Kartoteka środka trwałego: Poprawiono działanie lokatora dla listy w polu KŚT. Dodano możliwość szukania po opisie KŚT.

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Zoptymalizowano zarządzanie pamięcią:
 • podczas wykonywania dużych zdjęć danych

1 przy wykorzystaniu definiowalnych formularzy (np. formularze użytkownika w CRM, definiowalne nagłówki dokumentów handlowych) Poprawione funkcje

 • Poprawiono działanie lokatora wyszukującego firmę po nazwie, w przypadku błędnego zalogowania do bazy danych.
 • Poprawiono problem przeliczania definicji zadań systemowych w przypadku zaznaczenia na zablokowanej definicji flagi Uruchamiany tylko w SonetaExplorer
 • Poprawiono problem z działaniem raportów Crystal Reports związany z niezgodnością wersji bibliotek.

Moduł: Web

Nowa funkcjonalność

 • Dodano funkcjonalność dodawania załączników z poziomu enovaNet z poziomu zadań. Na definicji zadania dodana została zakładka "Załączniki" przedstawiająca listę załączników dodany z poziomu enovaNet jak i z poziomu stacjonarnej enova. Po wybraniu opcji "Wskaż pliki" operator wskażę plik, a po kliknięciu w "Wczytaj jako załącznik", plik zostanie dodany do bazy. Od strony enova wszystkie załączniki są widoczne w Asystencie w zakładce "Załączniki". Po otwarciu pliku w asystencie możliwe jest wpisanie opisu, który widoczny jest w kolumnie "Opis" w enovaNet.

Dodano prawo na roli, które steruje możliwością dodania, podglądania bądź brakiem praw do dodania załączników z poziomu enovaNet. Prawo to znajduje się na roli-> zakładka prawa-> Foldery-> Menu enovaNet->CRM\Zasobniki.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Na formularzu zadania obsługiwanego przez workflow udostępniono przycisk 'Kreator' pozwalający uruchomić kreator skojarzony z zadaniem.
 • Zadania systemowe związane z workflow po realizacji/odrzuceniu są dostępne jako tylko do odczytu, niezależnie od pola 'Zezwalaj na modyfikację' na definicji zadania (Task definition)
 • Dodano worker RowWorkflowInfo umożliwiający prezentację na listach programu informacji o Zadaniach systemowych związanych z rekordem oraz czy wiersz jest zablokowany przez stan procesu Workflow. Znajduje się w Organizatorze listy/Pola/Workers/RowWorkflowInfo
 • Czynność 'Utwórz kreator jednozakładkowy ' udostępniono na liście kreatorów w konfiguracji
 • Procesy dostępne w postacie kafli w Panelu workflow mogą być wyszukiwane z głównego poziomu aplikacji przez rozpoczęcie wpisywania ich nazwy. Wybranie procesu manualnego z klawiszem shift spowoduje dodanie go do Panelu nawigacji / Ulubione

Zmiana funkcjonalności

 • Dodano możliwość wskazania w edytorze warunków przejścia (tranzycja) procesu, cechy do zadania systemowego.

Dodano metodę SearchTasks (TaskDefinition) zwracającą wszystkie wygenerowane zadania w procesie o określonej definicji. Więcej informacji o tej i innych metodach dostępne na zakładce Informacje na definicji zadania systemowego. Poprawione funkcje

 • Poprawiono obsługę pola Rola na definicji zadania systemowego - Pole pojawiało się poza widocznym obszarem okna

Zmiany w wersji: 9.0.4668 – z dnia 2012-10-12

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Na korespondencji masowej dodano do adresatów dwie dodatkowe listy członków wspierających/zwyczajnych oraz uczestników szkolenia. Funkcjonalności dostępne są dla posiadaczy licencji Szkolenia oraz Członkowie.
 • Zostało dodane prawo na roli pozwalające na określenie czy dany operator może widzieć kontrahentów, którzy nie maja przypisanego opiekuna. Prawo to zostało dodane w CRM->opiekun kontrahenta->Simple->Widoczność kontrahenta bez przypisanego opiekuna. Nowe prawo jest ściśle powiązane z prawem "Widoczność kontrahentów", tzn. aby uzyskać efekt widoku listy z kontrahentami przypisanymi do operatora oraz nieprzypisanymi do żadnego opiekuna. Prawo "Widoczność kontrahentów" powinno być wyłączone, a prawo "Widoczność kontrahentów bez przypisanego opiekuna" włączone.
 • Formularz wykładowcy - czynność "Mail z harmonogramem". W oknie parametrów dodano pole umożliwiające wpisanie treści wiadomości.

Zmiana funkcjonalności

 • Uniemożliwiono kasowanie kontrahenta, który ma wprowadzoną osobę kontaktową. Przy próbie kasowania enova wyświetla komunikat informujący o tym, że najpierw należy skasować powiązanie z osobą kontaktową.
 • W dodatku Outlook podczas importu maili, data oraz godzina na aktywności zaczytywane są z importowanego maila.

Poprawione funkcje

 • Poprawiono mechanizm wyliczania wartości realizacji budżetu po modyfikacji opisu analitycznego.


Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

 • Na formularzach członka zwyczajnego i wspierającego dodano czynność "Oczekujący na skreślenie". Jest ona aktywna tylko dla członków o statusie 'Czynny'. Na zakładce Status dodano checkbox 'Oczekujący na skreślenie'. Uruchomienie czynności powoduje zaznaczenie tego pola. Zmiany można wycofać przez wykonanie czynności "Oczekujący na skreślenie - wycofaj". Na listach członków dodano filtr 'Oczekujący na skreślenie'. Zaznaczenie spowoduje przefiltrowanie listy i wyświetlenie tylko tych rekordów, dla których wykonano czynność "Oczekujący na skreślenie".

Funkcja została wprowadzono po to, aby operator przez jakiś okres czasu przygotowywał listę osób do skreślenia, a potem przedstawił ją osobom zatwierdzającym skreślenie członków. Funkcja przydaje się np. wtedy, gdy skreślenia następują raz w roku. Zmiana funkcjonalności

 • Na formularzu rodzaju szkolenia, na zakładce 'Przedmioty' dodano pole 'Ogranicz listę przedmiotów'. Jeżeli jest ono zaznaczone, wówczas wprowadzając zajęcia na grupie szkoleniowej, będzie na nich można wskazać tylko te przedmioty, które wprowadzono na rodzaju szkolenia.


Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Rozszerzono funkcjonalność dołączania istniejących dokumentów w relacji do wskazanego. Umożliwiono dołączanie dokumentów z różnymi kontrahentami. Okno z listą dokumentów do dołączenia zawiera filtr wg kontrahentów, z domyślnym ustawieniem na kontrahenta z dokumentu, do którego mają być dołączone dokumenty z listy.
 • Dodano zakładkę Produkcja karty towaru. Jest ona widoczna dla kart typu produkt. Wyświetlane są na niej operacje wzorcowe oraz technologie, w których dana karta występuje jako produkt.
 • Dodano funkcję umożliwiającą przywrócenie standardowych ustawień definicji dokumentów. Funkcja znajduje się w menu Czynności definicji dokumentu, jest aktywna tylko dla standardowych definicji.

Uwaga! Przywróceniu do standardowych ustawień nie podlegają: nazwa i symbol, numeracja (włącznie z tabelą serii), relacje oraz prawa dostępu.

 • Udostępniono czynność "Utwórz dokument" dla technologii. Jeśli jest wywoływana z poziomu okna technologii i zakładki "Surowce", pozwala na generowanie dowolnego dokumentu handlowego z pozycjami odpowiadającymi surowcom w technologii. W pozostałych przypadkach czynność pozwala na utworzenie zlecenia produkcyjnego.
 • Umożliwiono stosowanie zamienników w dowolnej jednostce (do tej pory jednostka towaru i zamiennika musiały być takie same).
 • Na liście faktur sprzedaży, za filtrem Okres, dodany został filtr „Okres sprzedaży” pozwalający filtrować dokumenty według daty sprzedaży ustawianej na zakładce Dodatkowe dokumentu handlowego.
 • W relacji produkcyjnej dla surowców zostało obsłużone przenoszenie wartości, z dodatkową opcją wg kosztu rzeczywistego. Pozwala to na rozliczanie produkcji w cenach rzeczywistych.
 • Dodano standardowe wydruki w module Produkcja: Operacja, Technologia, Zlecenie.
 • W oknie pozycji technologii (surowca/produktu) dodano zakładkę Dokumenty, prezentującą pozycje wygenerowanych ze zlecenia dokumentów RWP/PWP dotyczących tego surowca/produktu.
 • Obsłużono kopiowanie cech podczas kopiowania operacji w module Produkcja. Dotyczy to zarówno kopiowania operacji wzorcowej, jak i dodawania operacji w technologii poprzez wybranie wzorcowej.
 • Listy Pojazdy, Przejazdy oraz Definicje tras zostały udostępnione na licencji modułu Handel.
 • Rozszerzono znacznie funkcjonalność obsługi partii towaru. Umożliwiono grupowanie zasobów w partie oraz posługiwanie się tak rozumianymi partiami w dokumentach handlowych. Nowa funkcjonalność umożliwia śledzenie wszystkich rozchodów i przychodów danej partii. Dotychczasowa funkcjonalność polegająca na wyborze dostawy, nazywana dotychczas Wskazaniem partii obecnie określana będzie jako Wskazanie zasobu. W związku ze zmianami zostanie dokonana konwersja ustawień definicji dokumentów.

Zmiana funkcjonalności

 • Ulepszono obsługę wielu kodów jednego towaru. Umożliwiono przypisywanie kontrahentów do kodów obcych danego towaru.

Zmodyfikowano działanie lokatora. Obecnie można definiować zestaw pól, według których lokator przeszukuje daną listę. Może on zawierać również pola podlist (np. kod kreskowy w przypadku towaru). Jest to funkcjonalność ogólnosystemowa, dotycząca wszystkich list. W przypadku dokumentów handlowych i towarów umożliwia to posługiwanie się wprost wszystkimi kodami podczas wystawiania dokumentów.

 • Poprawiono kopiowanie nagłówków definiowalnych na definicjach dokumentów.
 • W nowo zakładanych bazach włączono tzw. odwrócone obiegi dokumentów (WZ
  2 -> FV
  2; PZ
  2 -> ZK
  2)
 • Polecenie "Oznacz jako zafiskalizowane" widoczne w menu Czynności, Narzędziowe, dostępne do tej pory tylko dla dokumentów fiskalizowaniach, na których definicji nie było wskazanej ewidencji księgowej zostało udostępnione także dla dokumentów ze wskazaną definicją ewidencji księgowej (np. FF).
 • W module Produkcja dodano filtry: Na liście technologii filtr Zablokowana. Na liście operacji filtr Produkt.
 • Obsługa zamienników została ulepszona. Jeśli ilość z zamiennikami jest mniejsza od ilości potrzebnej, wyświetlony zostaje odpowiedni komunikat. Dostępny jest wtedy przycisk "Pobierz ilość z zamiennikami", którego użycie zmniejsza ilość potrzebną do łącznej ilości dostępnej. Pobranie zamienników jest możliwe tylko wtedy, gdy ilość z zamiennikami zaspokaja ilość potrzebną.
 • Zoptymalizowano mechanizm generowania kodu EAN, co skutkuje znacznym przyspieszeniem tego procesu w przypadku dużej ilości kodów kreskowych.
 • W standardowym obiegu dokumentów zakupowych (ZK --> PZ), dla nowych baz, na zakładce "Wprowadzanie" definicji PZ, domyślnie będzie ustawiany parametr "Zakaz przenoszenia do bufora dokumentów zatwierdzonych". Podobnie jak ma to miejsce w przypadku standardowego obiegu dokumentów sprzedażowych (FV --> WZ) tylko przeniesienie do bufora dokumentu handlowego (ZK) będzie automatycznie przenosić do bufora także dokument magazynowy (PZ).
 • W związku z wprowadzeniem funkcjonalności Kodów obcych następuje zmiana działania obsługi Kodów GTIN-
  1
  3. Na karcie towaru zamiast dotychczasowego pola "Pierwsze
  6 znaków GTIN-
  1
  3" (zakładka Jednostki i kody) do wprowadzenia kodów GTIN-
  1
  3 będzie wykorzystywane nowe pole. Kody te będą wprowadzane w nowej zakładce Kody, w sekcji Kody własne. Wprowadzony kod będzie trzeba oznaczyć jako "Prefix EAN
  1
  3" w kolumnie "Rodzaj kodu". Konwersja spowoduje zmianę odpowiednich ustawień.

Uwaga! W przypadku korzystania z kodu "Prefix EAN
1
3" nie ma znaczenia wypełniona przy nim jednostka, system zawsze zastosuje jednostkę podstawową. Poprawione funkcje

 • Zmodyfikowano działanie ostatniej ceny przyjęcia. Jeśli nie było przyjęcia danego towaru, pole na karcie towaru z ostatnią ceną przyjęcia "Ostatnia przyjęcia /N" jest puste, po ręcznym wprowadzeniu wartości ostatniej ceny przyjęcia na karcie towarowej ta cena będzie podpowiadała się na dokumentach przyjęcia. Przed zmianami, jeśli ostatnia cena nie wynikała z dokumentu, a była wprowadzana ręcznie na karcie towaru, to nie podpowiadała się na dokumentach.
 • Zmodyfikowano działanie systemu w przypadku stosowania parametru "Wprowadzanie kontrahenta" z wartością "Wymagany w buforze" na definicji dokumentu (zakładka Wprowadzanie). W przypadku takiego ustawienia, mimo braku na dokumencie uzupełnionego kontrahenta, dało się zapisać dokument do bufora. Po zmianach problem nie występuje.
 • Poprawiono wyświetlanie numeru telefonu komórkowego na liście osób kontaktowych. Umożliwiono zmianę rodzaju kontaktu.
 • Poprawiono wyliczenie property Podrzędne.Faktura.PozostałoWartośćCy dla pozycji dokumentu zamówienia.
 • Poprawiono błąd polegający na braku uzupełnienia "Kraju przeznaczenia" na dokumencie FD tworzonym w relacji z dokumentu FPRO i przy włączonej opcji generowania uproszczonych deklaracji Intrastat.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że przy pewnej specyficznej sekwencji przełączania się pomiędzy zakładkami karty kontrahenta na zakładce Rabaty grupowe mogły się pojawić rabaty innego kontrahenta niż edytowany.
 • Poprawiono błąd usuwania towaru ze schematem kaucji. Polegał on na tym, że aby usunąć taki towar, trzeba było wcześniej odłączyć od niego wszystkie schematy kaucji.
 • Poprawiono błąd polegający na niemożliwości zmiany odbiorcy na dokumencie FV, na którym nagłówek był zmieniony z prostego na kontrahent-odbiorca. Dokument FV powstawał przez relacje z dokumentu FZAL wystawionego w EURO.
 • Poprawiono działanie czynności: „Rozlicz opakowania” dostępnej z kartoteki kontrahenta tak, aby po jej wykonaniu na liście „opakowania razem” prawidłowo wyświetlała się informacja o rozliczeniu dokumentów PO.
 • Poprawiono przenoszenie odroczonego terminu płatności gotówką z karty kontrahenta na dokument handlowy.
 • Poprawiono mechanizm fakturowania umów cyklicznych. W szczególnym przypadku, kiedy cykl fakturowania i wystąpienia usługi były ustawione na: ostatni dzień następnego miesiąca, nie było możliwości zafakturowania jednego z okresów.
 • Poprawiono błąd pozwalający na przekształcenie przez menu relacje dokumentu ZO do dokumentu WZ
  2 dla kontrahenta, któremu zablokowano sprzedaż (kartoteka kontrahenta zakładka "Warunki płatności - blokada sprzedaży ustawione na tak) po wystawieniu zamówienia. Do tej pory blokada działała tylko przy ustawieniu na definicji WZ
  2 momentu operacji "Za pomocą rezerwacji" lub "Tylko rezerwacja".
 • Poprawiono błąd polegający na błędnej informacji podawanej po sprawdzeniu stanu pokrycia dla zamówienia odbiorcy w przypadku kiedy w konfiguracji magazynu są dopuszczone stany ujemne.
 • Poprawiono działanie workera: "Sprawdź pokrycie". W przypadku kiedy towar miał zdefiniowane jednostki alternatywne i był w nich zamawiany, worker nie działał.
 • Poprawiono działanie workera: „Sprawdź stan pokrycia” na liście ZO w przypadku kiedy zamówienie było wystawione na towar i usługę. Jeżeli towar był na magazynie to po uruchomieniu tego workera stan porycia pokazywał się częściowe. Po poprawce pokazuje się jako całkowite.
 • Poprawiono błąd wyświetlania danych w oknie wyboru faktur zaliczkowych do rozliczenia. W pewnych okolicznościach wyświetlały się tam dodatkowo inne dokumenty, niż faktury zaliczkowe.
 • Poprawiono błąd przy kopiowaniu dokumentów ZO do ZO w przypadku, kiedy na definicji dokumentu jest włączony parametr rezerwować towar.
 • Do rozszerzonego formularza kontrahenta dodano sekcję Podmiot z następującymi polami: Rodzaj (VAT), Status oraz Oddział.
 • Poprawiono błędne działanie korekt do dokumentów magazynowych w odwróconym obiegu dokumentów. Błędne działanie polegało na generowaniu się korekty do zera posiadającej niezerowe wartości VAT i Brutto w szczególnych przypadkach cen na pozycjach dokumentów.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wystawienia dokumentu FV liczonego od brutto na kontrahenta unijnego. Pozycje dokumentu były wyrażone w PLN, płatność w EURO. Problemy z dokumentem występowały w specyficznych kombinacjach kursu waluty oraz ceny pozycji.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę daty na dokumentach powstałych w następującym scenariuszu: Wystawiono dokument ZO, zmieniono na nim datę na wcześniejszą. Dokument ZO został przekształcony do ZK, na którym przy próbie zmian wszystkich dat na datę taką samą jak na ZO występował błąd.


Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Zmodyfikowano wydruk Ewidencja pracowników | Zajęcia wynagrodzenia. Połączono kolumny Nazwisko, Imię i Kod w kolumnę Pracownik, usunięto kolumnę Wydział oraz dodano nowe kolumny Komornik, Stan początkowy, Kwota miesięczna, Spłacono.
 • Na liście Kadry | Dodatki i potrącenia dodano filtr Zakres z opcjami do wyboru: Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy oraz filtr Pracownik z możliwością wybrania konkretnego pracownika. Umożliwiono również wykazywanie na liście dodatków do umów cywilnoprawnych.
 • Na opcjach wydruku Wspólna pełna lista płac dodano parametr "Sumuj elem. wg definicji". Po zaznaczeniu parametru na TAK, na wydruku Wspólna pełna lista płac takie same elementy będą sumowane do jednej pozycji.
 • Zmodyfikowano wykazywanie dodatków na wydruku Umowa o pracę, na wydruku wyświetlają się nazwy i wartości dodatków. Jeżeli wydruk był wykonywany z listy pracowników, pojawiały się tylko nazwy dodatków, natomiast w przypadku wydruku z kartoteki pracownika pojawiały się nazwy i wartości dodatków. Dodano również do wydruku parametr "Dodatki na dzień". Na wydruku są prezentowane dodatki aktualne na wskazany dzień, data rozpoczęcia wypłaty dodatku nie musi być równa dacie rozpoczęcia umowy.

Dodatkowo jeżeli na opcjach wydruku nie zostanie uzupełniony parametr Reprezentant pracodawcy, to osoba reprezentująca zostanie pobrana z konfiguracji Narzędzia | Opcje | Kadry | Wydruki | Osoba reprezentująca pracodawcę, pod warunkiem, że pole będzie uzupełnione.

 • Zmodyfikowano wydruk Karta ewidencji czasu pracy - szczegółowa, aby dni wolne i nieobecności były zaznaczone kolorem.
 • Do nieobecności urlop okolicznościowy dodano listę przyczyn. W zależności od wyboru przyczyny następuje sprawdzenie maksymalnego limitu i ostrzeżenie w przypadku przekroczenia liczby dni, odpowiednio:

-
2 dni - ślub lub narodziny dziecka -
2 dni - śmierć i pogrzeb: żony, męża, dziecka, matki, ojca, ojczyma, macochy -
1 dzień - ślub dziecka -
1 dzień - śmierć i pogrzeb: siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka -
1 dzień - śmierć innej osoby pozostającej na utrzymaniu albo pod opieką pracownika - Inna przyczyna ( bez kontroli liczby dni)

 • W wersji platynowej do definicji stanowiska można przyporządkować kodu GUS i kodu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze. Po wyborze na kartotece pracownika takiej definicji stanowiska dane zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z ustawieniami w konfiguracji.
 • Na zajęciach wynagrodzeń wprowadzono pole "Priorytet", które pozwala na ustalenie kolejności naliczania zajęć komorniczych. W przypadku wpisania kilku zajęć komorniczych system będzie je potrącał do maksymalnej kwoty w kolejności od priorytetu 0 idąc wzwyż. Bez względu na ustawienie priorytetów w przypadku zbiegu zajęć komorniczych oraz alimentów w pierwszej kolejności potrącane są alimenty.
 • W Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace | Elementy wynagrodzenia w definicji elementu na zakładce Deklaracje (cd) dodano sekcję Podstawa wymiaru składek oraz pole: Wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, w którym możliwe są do wyboru opcje: Nie wliczać, Wliczać dla, Dopełniać według godzin dla, Dopełniać według dni dla, Dopełniać jak zasadnicze dla, Wliczać w nominalnej wysokości dla, Dopełniać według
  1/
  30 dla. Ustawienie parametru decyduje, czy dany element wynagrodzenia ma być wliczany i w jaki sposób do wyliczenia podstawy wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych. Dla baz konwertowanych do wymienionego pola zostanie przeniesiona zawartość pola Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego ( dla pracowników) z zakładki Nieobecności na elemencie.
 • W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace | Ogólne dodano pole 'Do korygowania wartości elementów używaj mechanizmu storno'. Opcja umożliwia automatyczne wygenerowanie storna korygowanych elementów bez konieczności oznaczania wypłaty do przeliczenia. Opcja automatycznego stornowania działa również w przypadku korygowania umów cywilnoprawnych rozliczanych według stawki za okres oraz stawki za godzinę, nie działa natomiast dla umów rozliczanych jako kwota do wypłaty. Zaznaczenie parametru na TAK umożliwia także wygenerowanie korekty do rozliczonego miesiąca, w przypadku wystąpienia aktualizacji w trakcie miesiąca, za który liczymy korektę, np. przy zmianie stawki zaszeregowania w trakcie miesiąca.
 • Umożliwiono generowanie dodatkowych płatności dla dodatków wpływających na kwotę do wypłaty. W przypadku takich dodatków można wygenerować należność na kwotę wypłaconego elementu.
 • W wersji platynowej do definicji listy płac na zakładce Dodatkowe dodano pole "Naliczaj koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy". Opcja domyślnie przyjmuje wartość "TAK", przy przestawieniu wartości na "NIE" koszty uzyskania przychodu na danej liście płac nie zostaną naliczone pomimo, że na definicjach elementu jest prawo do naliczania kosztów.
 • Wprowadzono wydruk 'Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-
  3b' dedykowany dla osób wykonujących pozarolniczą działalność, osób współpracujących oraz duchownych. Wydruk dostępny jest z pozycji listy właścicieli lub bezpośrednio z kartoteki pracownika | Dokumenty | ZUS | Deklaracje ZUS Z-
  3b .
 • Wprowadzono 'Oświadczenie ZUS Z-
  10' - druk wypełniany przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego. Wydruk dostępny jest z pozycji listy pracowników w kadrach lub bezpośrednio z kartoteki pracownika | Dokumenty | ZUS | Oświadczenie ZUS Z-
  10.
 • Wprowadzono 'Oświadczenie ZUS Np-7' - druk wypełniany w celu otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego. Wydruk dostępny jest z pozycji listy pracowników w kadrach lub bezpośrednio z kartoteki pracownika Dokumenty | ZUS | Oświadczenie ZUS NP-7.
 • Wprowadzono 'Oświadczenie ZUS Z-
  1
  5' - druk wypełniany w celu wypłaty zasiłku opiekuńczego. Wydruk dostępny jest z pozycji listy pracowników w kadrach lub bezpośrednio z kartoteki pracownika | Dokumenty | ZUS | Oświadczenie ZUS Z-
  1
  5.
 • Na wydruku Ewidencja pracowników | Pracownicy, uczniowie - przyjęci, zwolnieni do parametru "Zakres" dodano opcję "Przyjęci i zwolnieni". Po wybraniu tej opcji na wydruku zostaną wyświetlone przyjęte i zwolnione osoby we wskazanym okresie. Dodatkowo poprawiono wydajność działania wydruku.
 • Na formularzu Nieobecności umieszczono pole Pracownik, które wskazuje, dla jakiego pracownika wprowadzamy daną nieobecność.
 • Na liście Kadry | Czas pracy | Nieobecności dodano filtr Zakres, z możliwością filtrowania według opcji: Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy. Dodatkowo umożliwiono wyświetlanie nieobecności dla zleceniobiorców na liście.
 • Wprowadzono historyczność umów cywilnoprawnych. Na liście Kadry | Umowy oraz w kartotece pracownika na zakładce Umowy | Umowy jest dostępny przycisk Aktualizuj, umożliwiający wykonanie aktualizacji wartości umowy lub tytułu ubezpieczenia i podleganie ubezpieczeniu. Po wybraniu opcji Aktualizuj pojawia się okno, w którym należy wskazać datę aktualizacji oraz można uzupełnić Powód aktualizacji zapisu. Aktualizację należy wykonać na dzień, od którego ma obowiązywać wprowadzana zmiana na umowie. Aktualizację tytułu ubezpieczenia należy wykonać w sytuacjach wymagających przerejestrowania zleceniobiorcy, przykładowo w przypadkach: nabycia/utraty prawa do renty/emerytury, nabycia/utraty/zmiany stopnia niepełnosprawności, przystąpienia przez zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie umowy, utraty statusu studenta. Po wykonaniu aktualizacji ubezpieczeń na umowie cywilnoprawnej, na zakładce Deklaracje umowy w menu Czynności będzie aktywna opcja Przerejestrowanie zleceniobiorcy. Użycie opcji przerejestrowanie zleceniobiorcy umożliwi przygotowanie deklaracji ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA.
 • Umożliwiono spłacanie rat pożyczki przez żyrantów. Na zakładce "Żyranci" dodano pola umożliwiające automatyczne naliczanie planu rat. Pole "Spłaca od" wskazuje na miesiąc, od którego nastąpi potrącenie rat przez żyranta. Pole "Definicja raty" wskazuje na element, na którym będą naliczane spłaty. Pola "Procent" oraz "Kwota" umożliwiają ustalenie podziału procentowego lub kwotowego pomiędzy kilku żyrantów. Na elemencie spłaty pożyczki pojawia się informacja za jakiego pracownika została potrącona rata.
 • Na liście Kadry i płace | PKZP, ZFM | Pożyczki dodano wydruk Lista pożyczek na dzień.
 • Do wersji platynowej programu została zaimplementowana funkcjonalność dotycząca przeszeregowania umożliwiająca dokonanie grupowej:

- zmiany stawki zaszeregowania o procent, kwotę lub wpisanie wskazanej grupie pracowników tej samej kwoty wynagrodzenia; - wypłaty nagrody o tej samej kwocie, - wypłaty nowego dodatku z tą samą kwotą, procentem lub o tej samej wartości dla grupy pracowników, - zmiany wartości wskazanego dodatku o kwotę, procent lub wpisanie wskazanej grupie pracowników tej samej wartości dodatku; - zakończenia wypłaty wskazanego dodatku.

 • Uzupełniono informację pojawiającą się w logu w przypadku użyciu importu czasu pracy i wynagrodzeń xml... Przy próbie importu błędnego zapisu, gdy strefy czasu pracy na siebie nachodzą w logu pojawia się szczegółowa informacja dotycząca pracownika i dnia, w którym wystąpił problem z importem.
 • Na formularzu wniosku o urlop, delegację dodano pole "Dni", które wyświetla ilość dni roboczych.
 • W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace | Składki ZUS (wskaźniki) dodano pole: "Aktualizuj składkę wypadkową". Pole zostanie ustawione na TAK tylko na nowych bazach danych, natomiast dla aktualizowanych baz danych pole będzie ustawione na NIE. Po zaznaczeniu pola "Aktualizuj składkę wypadkową" na TAK, przy aktualizacji bazy danych wskaźnik składki wypadkowej zostanie zaktualizowana na standardowy procent składki.
 • Umożliwiono kopiowanie definicji nieobecności. Z poziomu Narzędzia | Opcje | Kadry i Płace | Kalendarze | Definicje nieobecności dodano czynność "Skopiuj zaznaczoną definicję".
 • Dodano możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych według Stawki za godzinę. Po wybraniu w polu Rozliczenie opcji "Stawka za godzinę" na umowie pojawia się nowa zakładka "Zestawienia realizacji [Ctrl+L]", na której należy wprowadzić Zestawienie czasu pracy za dany okres do rozliczenia umowy (stawkę za godzinę, czas).
 • Umożliwiono wykonanie korekty do korekty nieobecności. W celu wykonania drugiej korekty nieobecności należy oznaczyć do przeliczenia wypłatę pierwszej korekty, a następnie naliczyć wypłatę z edycją miesiąca ZUS ( miesiąc zus naliczanej wypłaty musi być zgodny z miesiącem zus pierwszej korekty). Na naliczonej wypłacie należy pozostawić tylko elementy zawierające w nawie słowo storno, pozostałe elementy należy usunąć. Po tych czynnościach należy otworzyć nieobecność, a następnie na zakładce korekty otworzyć korektę nieobecności, na której zostanie umożliwiona zmiana definicji nieobecności. W korekcie nieobecności należy wprowadzić właściwą nieobecność, a następnie naliczyć wypłatę. Uwaga. Jeżeli po wykonaniu drugiej korekty nieobecności, użytkownik usunąłby wypłatę stornującą pierwszą nieobecność oraz elementy stornowane z zakładki Płace | Elementy stornowane, to w programie pozostanie informacja o usunięciu wykonanych operacji. Na elemencie rozliczającym nieobecność pozostanie zakładka storno oraz informacja o wycofaniu storna.
 • Umożliwiono naliczenie wyłącznie składki zdrowotnej za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, której tytuł ubezpieczenia rodzi obowiązek jedynie ubezpieczenia zdrowotnego np. tytuł ubezpieczenia
  20
  20 przypisany prokuratorom, ławnikom sądowym, aplikantom Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.
 • Do nieobecności Urlop wychowawczy (kod
  1
  2
  1) oraz (kod
  1
  2
  2) dodano element wynagrodzenia Urlop wychowawczy. Na elemencie zas. macierzyński rozliczającym nieobecności Urlop macierzyński, Urlop ojcowski, Urlop wychowawczy (zas. macierzyński) oraz elemencie Urlop wychowawczy dla nieobecności Urlop wychowawczy (kod
  1
  2
  1) oraz (kod
  1
  2
  2) dodano zakładkę Składki (budżet). Dodatkowo na wypłacie zawierającej element zas. macierzyński bądź urlop wychowawczy będą generowane zakładki z tytułami ubezpieczenia, z jakimi pracownik będzie wykazany na deklaracji ZUS DRA wraz ze składkami.
 • Dodano wydruk Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-
  3 dostępny pod drukarką z pozycji Kadry | Pracownicy lub w kartotece pracownika.
 • Do wydruku 'Struktura zatrudnienia' dodano parametr 'Tylko podsumowanie', który daje możliwość wydrukowania wyłącznie podsumowania dotyczącego struktury zatrudnienia w zadanym okresie.
 • Na kartotece pracownika wprowadzono zakładkę Dokumenty dodatkowe, na której zostało oprogramowane Świadectwo pracy. Funkcjonalność pozwala na wystawienie cząstkowych świadectw pracy z zakończonych umów terminowych. Informacje zawarte na świadectwie pracy zostaną zapisane.
 • Oprogramowano sumowanie dla struktury Soneta.Kadry.StazPracy.
 • W wersji platynowej dodano funkcjonalność wieloedycji, która pozwala na wprowadzenie zmian w kontekście kilku zapisów historycznych.

Zmiana funkcjonalności

 • Wprowadzono wydruk "Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-
  3a)". Raport jest dostępny z poziomu otwartej nieobecności chorobowej.
 • Zmodyfikowano wykazywanie na deklaracji ZUS DRA osób przebywających na urlopie macierzyńskich, które są zatrudnione zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenia u tego samego pracodawcy.
 • Zmodyfikowano wyświetlanie list:

- Lista Kadry | Właściciele jest wyświetlana jeżeli w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Kadry | Ogólne jest zaznaczony na TAK parametr Rozliczaj właścicieli. - Lista Kadry | Czas pracy | Grafiki będzie widoczna tylko w bazie, w której będą zdefiniowane grafiki. W wersji platynowej: - Lista Kadry | Ewidencje | Struktury organizacyjne będzie widoczna tylko w bazie, w której będzie zdefiniowana struktura organizacyjna. - Lista Kadry | Ewidencje | Planowane nieobecności będzie widoczna tylko w bazie, w której będą zdefiniowane nieobecności z zaznaczonym na TAK parametrem: Definicja dostępna do wyboru na liście planowanych nieobecności. - Lista Kadry | Czas pracy | Wnioski urlopowe będzie widoczna tylko w bazie, w której będą zdefiniowane nieobecności z zaznaczonym na TAK parametrem: Definicja dostępna do wyboru na liście wniosków urlopowych.

 • Pole Opis na umowie cywilnoprawnej rozciągnięto do rozmiaru okna.
 • Na nowych bazach parametr "Składki na FP i FGŚP licz jako sumę składek pracowników" domyślnie ustawiono na TAK.
 • Zmodyfikowano wydruk Zestawienie pracowników wg urzędów skarbowych. Informacja o urzędzie skarbowym jest pobierana z deklaracji PIT-
  1
  1, zamiast z kartoteki pracownika.
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania okresu na kalendarzu pracownika. Kalendarz w kartotece pracownika ustawia się zgodnie z datą aktualności, a nie z datą systemową.
 • W konfiguracji systemu Płace | Listy płac na 'Definicji listy płac' w parametrze 'Nadrzędna' uniemożliwiono wskazanie takiego samego symbolu jak lista tworzona a także symbolu listy zablokowanej.
 • Nazwę i nagłówek dotychczasowego wydruku "'Informacja o zarobkach emeryta lub rencisty do ZUS" zamieniono na "Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS".
 • Na wydruku "Świadectwo pracy" obok wzmianki o komorniku i numerze sprawy umieszczono kwoty dotychczas potrąconych zajęć komorniczych i alimentów.
 • Na wydruku "Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS" zostały wykazane oddzielnie dni oraz okresy wypłaconych nieobecności według typów:

- Wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego - Zasiłku opiekuńczego - Zasiłku macierzyńskiego - Świadczenia rehabilitacyjnego - Urlopu bezpłatnego

 • Zmodyfikowano wydruki Wynagrodzenia i zasiłki | Karta przychodów pracownika oraz Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS. Wykazywanie numeru Pesel oraz numeru Nip na wydrukach zostało uzależnione od identyfikatora podatkowego pracownika, czyli parametru w kartotece pracownika na zakładce Kadry | Dane podatkowe: Identyfikator podatkowy.
 • Zmodyfikowano wydruki Umowa zlecenie oraz Umowa o dzieło. Dane na wydruku są zgodne z aktualnie otwartym zapisem historycznym umowy. Jeżeli wraz z rachunkiem jest drukowana umowa, to na wydruku pojawia się umowa związana z datą wypłaty. Dodatkowo uzależniono treść paragrafu
  3 od pola Rozliczenie na umowie:

- jeżeli na umowie w polu rozliczenie zostanie wybrana Stawka za godzinę, to w paragrafie
3 pojawi się zapis: Zleceniodawca zapłaci, a Zleceniobiorca otrzyma z tytułu wykonania zleconej pracy wynagrodzenie w wysokości 0 zł 00 gr słownie: zero) za godzinę. - jeżeli na umowie w polu rozliczenie zostanie wybrana Stawka za okres, to w paragrafie
3 pojawi się zapis: Za wykonanie zlecenia jego Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 0 zł 00 gr (słownie: 0 zł 00/
100 ) miesięcznie.

 • W związku z wprowadzeniem wykazywania składek budżetowych na elementach wynagrodzenia urlop wychowawczy oraz zasiłek macierzyński, obecnie przekroczenie składek emerytalno-rentowych widoczne jest już na poziomie wypłaty.

Poprawione funkcje

 • Poprawiono wykazywanie osób przebywających na nieobecnościach w pozycjach 0
  6 oraz 07 w 'Zestawieniu dla GUS DG-
  1'. Zgodnie z objaśnieniami do formularza DG-
  1:

Z pozycji 0
6 powinny być wyłączane osoby przebywające na; - świadczeniach rehabilitacyjnych ( niezależnie od długości trwania nieobecności), - urlopach wychowawczych, urlopach wychowawczych (zas. macierzyński) i urlopach bezpłatnych powyżej
3 miesięcy.

Z pozycji 07 powinny ze stanów dziennych być wyłączane osoby przebywające na; - urlopach bezpłatnych - urlopach wychowawczych, urlopach wychowawczych (zas. macierzyński) - świadczeniach rehabilitacyjnych - zasiłkach chorobowych, zasiłkach opiekuńczych, zasiłkach macierzyńskich niezależnie od długości trwania powyższych nieobecności.

 • Na definicji nieobecności "Służba wojskowa" na nowych bazach parametr Nieobecność pomniejsza staż pracy przybiera wartość "Pomniejsza do dnia zakończenia". Takie ustawienie powoduje, że okres służby wojskowej pomniejsza wymiar urlopu za okres nieobecności, natomiast nie pomniejsza stażu do ustalenia prawa do urlopu.
 • Umożliwiono naliczenie zwolnienia chorobowego dla zleceniobiorcy, w przypadku jeżeli nieobecność wykracza poza okres trwania umowy. W celu rozliczenia nieobecności wykraczającej poza okres umowy cywilnoprawnej nie ma potrzeby skracania okresu nieobecności, natomiast należy pamiętać o wyrejestrowaniu zleceniobiorcy.
 • Na wydruku "Zestawienie nieobecności" zamiast daty początkowej aktualnej umowy będzie wyświetlana data pierwszej umowy o pracę.
 • Zmodyfikowano algorytm chorobowego, w przypadku wliczania do podstawy wynagrodzenia chorobowego niepełnego miesiąca zatrudnienia, w którym wystąpiły nieobecności usprawiedliwione płatne.
 • Zmodyfikowano wydruk Podsumowanie list płac. Dla dużej liczby list płac na wydruku Podsumowanie list płac na pierwszej stronie drukował się tylko nagłówek, a reszta strony była pusta.
 • Zmodyfikowano wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Okres wypowiedzenia jest wyliczany oddzielnie dla każdej umowy na czas określony, bez uwzględniania ciągłego okresu zatrudnienia.
 • Zmodyfikowano wydruki DEK-I-0 oraz Informacja miesięczna. Na wydruku DEK-I-0 zmieniono sposób zaokrąglania przy naliczaniu Zatrudnienia ogółem. Na informacji miesięcznej usunięto podsumowanie tabeli. Zatrudnienie ogółem na wydruku DEK-I-0 jest wyliczane w ten sam sposób jak Przeciętne miesięczne zatrudnienie ogółem na wydruku Informacji miesięcznej.
 • Umożliwiono naliczenie dodatku przypiętego do listy płac LPI typ wypłaty Inne, wypłacanego zleceniobiorcy, który ma wprowadzone zajęcie komornicze. Taki element należy zdefiniować jako podlegający zajęciu w pełnej wysokości.
 • Zmodyfikowano wyświetlanie opisu zobowiązania na wypłacie. Opis zobowiązania dla elementów przypiętych do listy płac Inne był dublowany.
 • Wprowadzono zmiany w pomniejszaniu limitu urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy w przypadku wystąpienia nieobecności nieusprawiedliwionej.
 • Zmodyfikowano algorytm naliczania ekwiwalentu za czas urlopu. W przypadku, gdy odchyłki są wypłacane w zasadniczym miesięcznym ich wartość zostaje dopełniona przy naliczeniu ekwiwalentu.
 • Zmodyfikowano naliczanie podstawy wynagrodzenia chorobowego, w przypadku korekty urlopu wypoczynkowego na zwolnienie chorobowe.
 • Zmodyfikowano działanie wydruku dla operatorów nie mających prawa do wszystkich wydziałów. Obecnie z wydruku mogą korzystać także operatorzy z ograniczonymi prawami do niektórych wydziałów.
 • Zmieniono sposób zaczytywania informacji o stopniu niepełnosprawności pracowników do wydruku 'Wspólna pełna lista płac według stopni niepełnosprawności'. Obecnie o zakwalifikowaniu pracownika do danego stopnia niepełnosprawności zadecyduje tytuł ubezpieczenia na naliczonej wypłacie.
 • Poprawiono w wydruku 'Informacja dla deklaracji INF-
  1' zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku w pozycji nr
  2
  2 dotyczącej wykazywania etatów osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bez schorzeń szczególnych oraz w pozycji nr
  3
  6 dotyczącej wykazywania osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bez schorzeń szczególnych.
 • W przypadku zmiany wymiaru etatu pracownika na wydruku 'Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-
  3' poprawiono w punkcie nr
  1 wykazywanie daty, od której został zmieniony wymiar etatu. W punkcie nr
  1
  2 'Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne' zostaną wykazane składniki dotyczące miesięcy wchodzących do podstawy chorobowego po zmianie wymiaru etatu. Dodatkowo informacja o poprzednim wymiarze etatu wraz z okresem, w jakim obowiązywał zostanie wykazana w punkcie nr
  17.


Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

 • Preliminarz EŚP - kolejne etapy rozwoju:


1. Umożliwiono jawne rozliczanie pozycji preliminarza z płatnościami i zapłatami:

    -   na pozycjach szczegółowych dostępny worker 'Dodaj rozliczenie' umożliwiający rozliczenie pozycji z płatnością/zapłatą w stosunku 
1:
1, - na pozycjach okresowych dodatkowo dostępny worker 'Rozlicz' umożliwiający rozliczenie pozycji w stosunku
1:wielu z płatnościami i zapłatami wg zadanego okresu oraz wg dodatkowych kryteriów (zgodność podmiotu, ewidencji, uwzględnianie dokumentów w buforze oraz wpłat rozliczanych), - na liście Rozrachunki wg dokumentów dodano czynność 'Rozlicz pozycję preliminarza...' - umożliwiającą rozliczenie zaznaczonych płatności i zapłat ze wskazaną pozycją preliminarza. Rozliczenie może być wykonane wg zgodności podmiotu i ewidencji lub dla wszystkich zaznaczonych rozrachunków, także niezgodnych co do podmiotu i ewidencji.


2. Na liście dokumentów preliminarza i pozycji preliminarza dodano filtr 'Data aktualności'. Filtr synchronizuje się między dwiema listami, wg niego inicjalizowany jest okres obliczania preliminarza oraz daty dodawanych dokumentów.
3. Umożliwiono oznaczenie pozycji preliminarza jako nieaktywnej - pozycje nieaktywne nie są brane pod uwagę w obliczeniach preliminarza (w odróżnieniu od pozycji anulowanych nie są od nich odpinane rozliczenia).

 • Dokumenty rozliczeniowe: Do parametrów naliczania Wezwania do zapłaty dodano pole 'Naliczaj od kwoty'. Naliczane są te wezwania, dla których suma pozycji jest równa lub większa kwocie wskazanej w tym parametrze.
 • Płatności: Włączono wymagalność pola termin na płatności, opis pola na płatności zmieniony z 'Data' na 'Termin'. Jeżeli pole było puste, podczas konwersji jest uzupełniane datą dokumentu.
 • Matryce zapłat: Na formatce wywołania matrycy umożliwiono wskazanie daty zapłaty.

WAŻNE - INFORMACJA DLA WDROŻENIOWCÓW! Został zmodyfikowany algorytm matryc. Dotychczas używana metoda „Standard_Kasowy” nie jest wstanie ustawić daty KP/KW. Została ona zachowana w kodzie aby zapewnić kompatybilność wstecz. Obecnie należy korzystać z nowej metody „Standard_Kasowy” oraz nowej metody „UzupełnijKasowy” (z dwoma parametrami), zgodnie z tym jak podpowiada funkcja „przywróć standardowy kod algorytmu”.

 • Rozrachunki Wg Dokumentów/ Ewidencja Dokumentów: Umożliwiono naliczanie rozliczeń zaliczek i delegacji dla dokumentów PK z płatnościami.
 • Magazyn walut: Umożliwiono kopiowanie zasobów magazynu walut z wypłaty na wpłatę w ramach tej samej ewidencji środków pieniężnych.

Zmiana funkcjonalności

 • Windykacja: Zmodyfikowano filtry na liście Windykacja należności


1. Aktualność -filtr wykorzystywany do ustalenia przeterminowania płatności/windykacji
2. Okres - filtr niezależny od aktualności - filtruje wg daty należności
3. Stan windykacji - zawiera zdefiniowane stany, dodatkowo umożliwia wyświetlenie wszystkich należności oraz należności bez określonego stanu windykacji
4. Po terminie windykacji + liczba dni ... - bierze pod uwagę datę aktualności, warunek, datę windykacji (tylko niepuste)
5. Po terminie płatności + liczba dni ... bierze pod uwagę datę aktualności, warunek, termin płatności
6. Indeks - umożliwia pokazanie należności wg stanu rozliczenia: razem, rozliczone, nierozliczone 7. Podmiot - filtruje należności wg podmiotu.

 • Wydruki Struktura Wiekowa i Analiza płatności: Zmodyfikowano pole konto na parametrach wydruków, tak aby w zależności od daty aktualności pobierane było zawsze w kontekście okresu obrachunkowego zaksięgowanej płatności.
 • Magazyn Walut: Zmieniono sposób ustalania wartości księgowej wypłaty rozliczanej Wg zasobów, ale powodującej ujemne saldo EŚP. W takiej sytuacji wartość księgowa wypłaty ustalana jest na trwałe Wg kursu dnia. Dotychczas, jeśli raport EŚP nie był predekretowany, następowało ponowne przeliczenie wartości wypłaty w momencie pojawienia się późniejszych zasobów, które powodowały pokrycie ujemnego salda.
 • Listy rozrachunków: Zmieniono możliwości filtrowania przeterminowania. W miejsce wartości 'Ponad' wprowadzono 'Nie więcej niż'.


4 Dokumenty kasowe KW i KP: Na zakładce dodatkowe udostępniono parametr Księguj zbiorczo.
5 Parametr 'Zapłata do wynagrodzenia/wylicz': Zmieniono działanie tego pola na nowych zapłatach. Jeśli podmiotem zapłaty jest Pracownik operator ma możliwość edycji pola i ustawienia np. Inna zapłata. Dotychczas edycja nie była możliwa. Poprawione funkcje

 • Dokumenty rozliczeniowe: Poprawiono błąd odtwierdzania wezwania do zapłaty po włączeniu generowania ewidencji dla dokumentów rozliczeniowych.
 • Zapłata/Kwota operacji: Zmodyfikowano mechanizm zatwierdzania rozliczenia tak aby przy rozliczeniu częściowym dla zerowej kwoty na zakładce ogólne ustawiana była kwota równa sumie rozliczeń.
 • Raporty kasowe: Poprawiono błąd pojawiający się podczas dwukrotnego wywołania wydruku 'Raport kasowy wg operatorów'.

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

 • Ewidencje pojazdów: Mechanizmy Ewidencji pojazdów rozbudowano o możliwość naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Do kartoteki pojazdów dodano min. informacje o typie silnika oraz typie paliwa. Aby wyliczyły się stosowne opłaty podczas naliczania kosztu dla ewidencji pojazdów należy dla odpowiedniego typu paliwa uzupełniać ilość paliwa w litrach.

Po uzupełnieniu danych na kartotece pojazdów i naliczeniu kosztów istnieje możliwość wydruku tabeli D. z informacją o opłatach za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych.

 • Ewidencja Przebiegu Pojazdów: Umożliwiono naliczanie kosztów przebiegu pojazdu z dokumentu PK.
 • Prawa dostępu do kont: Na definicji operatora dodano filtr kont umożliwiający wskazanie kont księgowych, do których operatorowi przydzielamy prawa dostępu. Brak praw do kont spoza filtra skutkuje również brakiem praw do obrotów i zapisów księgowych na tych kontach.
 • Wydruk rejestru VAT: Na wydruku rejestru VAT umożliwiono grupowanie i podsumowanie drukowanych danych. Do kryteriów grupowania dodano opcję 'Podmiot' (pole grupujące: EUVAT). Po zmianach wydruk znacząco ułatwia m.in uzgodnienie rejestru z informacją podsumowującą VAT-UE.
 • Ewidencja Dokumentów: Umożliwiono edycję dokumentów, dla których zostały już wygenerowane przelewy.
 • BO z płatnościami: Wprowadzono możliwość dodawania płatności do dokumentu BO na podstawie zapisu na konto rozrachunkowe.

Zmiana funkcjonalności

 • PK z płatnościami: Wprowadzono możliwość dodawania płatności do dokumentu PK na podstawie zapisu na konto rozrachunkowe niesłownikowe niepowiązane z żadnym podmiotem.
 • Deklaracja VAT-UE: Zmieniono sposób sortowania podmiotów. Sortowanie odbywa się rosnąco według kodów krajów i numerów EuVAT.
 • Bazy demo: Z plików zawierających dane demonstracyjne usunięto definicje dokumentów i definicje deklaracji.
 • Bazy demo: W przykładowej bazie Hurtownia motoryzacyjna w konfiguracji księgowej został zmieniony plan kont i schematy księgowe. Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko na kontach zespołu
  4.

Poprawione funkcje

 • Dokumenty Delegacji PWS w Ewidencji Dokumentów: Poprawiono błąd dotyczący podglądu dokumentu źródłowego bez licencji dla Delegacji PWS. Teraz formularz pojawia się w trybie Tylko do Odczytu.
 • Uprawnienia: poprawiono błąd objawiający się brakiem dostępu do folderu Ewidencja dokumentów/Dokumenty w sytuacji gdy operator na roli nie miał praw do folderu Ewidencja dokumentów/Ewidencja akcyzy.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

 • Amortyzacja: Na liście Dokumenty środków trwałych dodano czynność > 'Nalicz Amortyzacje...' pozwalającą naliczyć hurtowo dokumenty amortyzacji wg wybranych parametrów grupowania: wg centów kosztów, miejsc użytkowania i grup środków trwałych. Czynność dostępna na złotej i platynowej licencji KI.

Poprawione funkcje

 • Likwidacja Środka trwałego MSR: Poprawiono błąd obliczeń wartości amortyzacji LT uniemożliwiający zatwierdzenie dokumentu LT dla środka trwałego, dla którego wprowadzono wartość rezydualną.

==Moduł: Systemowe Nowa funkcjonalność

 • Platforma menadżera: W ramach funkcjonalności aktywowanej za pomocą dodatku Praca na wielu bazach wprowadzono mechanizm Platformy menadżera prezentujący w jednym miejscu podstawowe informacje z różnych obszarów dzielności rozliczanej w ramach danej bazy danych. Kluczowe informacje takie jak analiza przychodów, struktura wiekowa należności i zobowiązań, prognoza przyszłych przepływów pieniężnych prezentowane są w formie wykresów. Na kolejnych zakładkach tematycznych (Podatki i ZUS, Handel Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace) prezentowane są różne inne informacje najistotniejsze w każdym z obszarów. Platforma menadżera dostępna jest z każdego miejsca w programie w menu Narzędzia > Pulpit menadżera.
 • Mechanizm zapisu bazy w plikach txt został wyposażony w możliwość selektywnego wyboru danych zapisywanych w archiwum zip. Aby skorzystać z możliwości zapisania wybranych danych (np. tylko wybranych tabel) należy na oknie tworzenia kopii bezpieczeństwa zaznaczyć opcję Zaawansowane i wskazać plik zawierający konfigurację zapisu. Plik konfiguracji jest plikiem XML, zawierającym listę tabel do zapisania, dodatkowo z możliwością określenia warunków dla zapisywanych wierszy.

W przypadku wykonania zapisu z wybranym plikiem konfiguracyjnym, plik ten zostanie również umieszczony w archiwum zip (dzięki czemu można łatwo zweryfikować, czy kopia została wykonana standardowo dla wszystkich tabel, czy z zastosowaniem ustawień zaawansowanych). Uwaga: archiwum wykonanego z użyciem pliku konfiguracyjnego nie można traktować jako kopii bezpieczeństwa, ponieważ nie zawiera pełnych danych !

 • Zaimplementowano nowy obiekt ‘definicje dokumentów dodatkowych’ umożliwiający opisanie dowolnego obiektu enova za pomocą struktur i kolekcji danych. Pozwala na dodanie do struktury, dowolnej liczby pól prostych jak i referencyjnych oraz przygotowanie formularza (pola definiowane w konfiguracji dokumentu) możliwe jest także utworzenia wielu powiązań (powiązane podstawowe + dowolna ilość relacji dodatkowych) obiektu z dowolną ilością innych obiektów programu. Funkcjonalność dostępna jest na licencji platynowej. Definicje dokumentów dodatkowych znajdują się w konfiguracji programu Opcje -> Systemowe-> Dokumenty dodatkowe.
 • Przygotowano mechanizm licencjonowania enovaNet dla biur rachunkowych.
 • W Organizatorze listy dodana została zakładka Lokator. Umożliwia ona skonfigurowanie działania lokatora (mechanizmu wyszukującego dane na liście). Domyślnie lokator wyszukuje zapisy po polach kluczowych (np. dla tabeli Kontrahenci będą to pola Kod, Nazwa, NIP). Aby zmienić standardowe zachowanie lokatora, należy w Organizatorze listy, na zakładce Lokator, zaznaczyć "Wyszukiwanie wg indywidualnych ustawień listy", a następnie wybrać pola, wg których ma następować wyszukiwanie.

Możliwe jest wyszukiwanie nie tylko po polach z aktualnie przeglądanej tabeli, ale również po polach z tabel powiązanych. Np. na liście faktur wskazanie w lokatorze pola Kontrahent.Kod, oznacza, że lokator będzie wyszukiwał faktury dla kontrahenta o podanym kodzie. Można również wyszukiwać wg pól w podlistach - np. na liście faktur wybranie w lokatorze pola Pozycje.Towar.Kod oznacza, że będą wyszukiwane faktury, na których znajduje się pozycja z towarem o wpisanym kodzie. Zaznaczenie opcji Lokator filtrujący dane służy do skonfigurowania, czy działanie lokatora ma polegać na wyszukaniu pierwszej pozycji spełniającej podany warunek, czy na odfiltrowaniu na liście wyłącznie pozycji spełniających podany warunek. Wybranie opcji Zapisz ustawienia jako domyślne dla tabeli powoduje, że wszyscy użytkownicy na wszystkich listach korzystających z tej tabeli będą korzystać z zapisanych ustawień (np. zapisanie takich ustawień dla tabeli Towary oznacza, że będą one używane zarówno na liście Towary i usługi, na liście Stany magazynowe, oraz na liście podpowiedzi towarów przy wyborze towaru na dokument). Uwaga: niewłaściwe skonfigurowanie lokatora (np. użycie w lokatorze pola wyliczanego) może drastycznie zmniejszyć wydajność wyszukiwania na listach !

 • W Organizatorze listy na listach głównych dodana została zakładka Podgląd ustawienia. Umożliwia ona skonfigurowanie okna podglądu dla rekordów na liście. W oknie podgladu może być udostępniana jedna z zakładek używanych na formularzu rekordu.
 • Praca na wielu bazach: W ramach mechanizmów aktywowanych dodatkiem wprowadzono następujące zmiany:


1 W konfiguracji wprowadzono możliwość tworzenia baz danych i podpinania baz danych, które nie mają jeszcze wskazania na Bazę główną. Czynności Utwórz bazy danych i Podłącz bazy danych dostępne są na liście baz danych w konfiguracji Bazy głównej.
2 Umożliwiono kopiowanie operatora (wielu operatorów) wraz z określonymi dla tego operatora rolami. Dotychczas role trzeba było wybierać niezależnie.
3 Na formularzu bazy danych dodane pole Nazwa firmy. Pole to jest używane jako podstawowy identyfikator bazy danych na liście analiz.
4 Na liście Analizy baz danych rozwiązano problem wielokrotnego pojawiania się okna wyboru dostępnych modułów w przypadku wykonywania obliczeń dla wielu baz danych i braku wymaganych licencji.
5 Na liście Analizy baz danych zmieniono domyślne okno podglądu dla aktywnej bazy
6 Na liście Analizy baz danych po otwarciu formularza bazy danych dostępna jest pełna prezentacja informacji pochodzących wynikiem obliczeń dla danej bazy danych. Podstawowe informacje prezentowane są w postaci wykresów. Pozostałe są dostępne na kolejnych zakładkach tematycznych. Zmiana funkcjonalności

 • Właściwość NoteWithoutCheckMime otrzymała status Obsolete. Modyfikując notatkę w kodzie należy posługiwać się właściwością Note
 • W przypadku posiadania przez operatora roli z dostępem zarówno do modułu "Projekty" (PRJ) jak również modułu "Opis analityczny-aktywacja" (PRA), pobierana będzie wyłącznie licencja PRJ.
 • W oknie zalogowanych operatorów w celu ujednolicenia informacji, w kolumnie Baza prezentowana jest nazwa bazy danych na serwerze SQL, a nie tak jak dotychczas nazwa firmy wyświetlana w enova.
 • W konfiguracji raportu zmieniono pole typu warunek (check-box) Wydruk na drukarce tekstowej, na możliwość wyboru:


1 Wydruk graficzny (odpowiada poprzedniemu ustawieniu, gdy Wydruk na drukarce tekstowej był niezaznaczony)
2 Wydruk tekstowy (odpowiada poprzedniemu ustawieniu, gdy Wydruk na drukarce tekstowej był zaznaczony)
3 Wydruk bezpośrednio na port Nowa, trzecia opcja działa analogicznie jak wydruk tekstowy, ale nie generuje kodu resetującego drukarkę oraz kodów nowej strony. Dzięki temu nadaje się do sterowania urządzeń zainstalowanych jako drukarki, ale nie wykorzystujących sterowników GDI (np. niektóre drukarki kodów kreskowych, posługujące się własnymi językami programowania).

 • Przeniesiono interfejs IProgramInitializer z assembly Soneta.Forms do Soneta.Business. W przypadku wykorzystania interfejsu we własnych dodatkach, wymagana jest odpowiednia zmiana i przekompilowanie dodatku.
 • Umożliwiono nadawanie nazw plikom podczas wydruku pojedynczego raportu do pdf. W oknie wydruku, pole ścieżka zapisu należy użyć nazwy *.pdf

Poprawione funkcje

 • Praca na wielu bazach: W parametrach czynności Dodaj operatora poprawiono błąd odświeżania listy ról do wyboru po zmianie źródła ról.
 • Poprawiono problem "gubienia" pamięci po wejściu do konfiguracji programu.
 • Poprawiono problem ze znikającym drzewkiem folderów w pasku nawigacji enova.

Moduł: Web

Nowa funkcjonalność

 • Na formularzu wniosku urlopowego dodano pole 'Dni'.
 • W części Nieobecności dodano pozycję Planowane nieobecności. Lista jest dostępna tylko w przypadku wersji Platynowej Kadr i Płac.
 • W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | enovaNet | Kadry NET dodano parametr 'Wymiar urlopu podawany w dniach'. Po zaznaczeniu parametru na TAK na liście Urlopy | Wymiar urlopu informacja o urlopie będzie wyświetlania w dniach (zgodnie z przypiętym do pracownika kalendarzem i jego normą dobową).
 • W części Deklaracje udostępniono listę Deklaracje PIT-
  40. Na liście będą wyświetlone deklaracje pod warunkiem, iż w enova taka deklaracja została zatwierdzona (to samo dotyczy deklaracji PIT-
  1
  1). Dodatkowo do wydruków deklaracji PIT-
  1
  1 i PIT-
  40 dodano znak wodny.
 • W konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | enovaNet | Kadry NET dodano parametr 'Pierwszy dzień tygodnia dla grafików tygodniowych'. Parametr umożliwia wyświetlenie kalendarza rozpoczynającego się od wskazanego jednego z 7 dni tygodnia na grafikach tygodniowych np. od wtorku.
 • Dodano dwa nowe grafiki 'Norma czasu pracy (grafik miesięczny)' oraz 'Czas pracy (grafik miesięczny)'.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Udostępniono nowy moduł enova Workflow. Rozwiązanie pozwala na koordynację wykonania nawet złożonych działań przez grupę ludzi pracujących w różnych obszarach firmy w określonym porządku według wprowadzonych zasad. Workflow porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależne od obszaru firmy. Procesy mogą być przetwarzane tak przez decyzje operatora workflow jak i działania podejmowane w enova ERP. Funkcjonalność pozwala także na automatyzację operacji w enova.

Dodano kafelki:
1. Panel Workflow - pozwalający w jednym miejscu programu śledzić oraz wykonywać zadania związane z pracą w enova ERP jak i procesami decyzyjnymi Workflow. Zadania aktualne do wykonania widoczne są na liście Moje powiadomienia. Przetwarzane procesy których operator jest opiekunem znajdują się na liście Moje projekty.
2. Workflow - zawierający listę Zadań workflow (tasków związanych z Workflow) oraz Procesów aktywnych i zakończonych. Konfiguracja modułu znajduje się w menu Narzędzia -> Opcje -> Workflow Możliwość procesowej organizacji pracy jest dostępna na licencji platynowej Workflow.

Zmiany w wersji: 8.3.4652 2012-09-27

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

 • Na formularzy grupy szkoleniowej dodano czynność 'Kopiuj zgłoszenia'. Dla zaznaczonych uczestników (zakładka Uczestnicy) można wskazać w oknie parametrów rodzaj szkolenia i grupę szkoleniową. Dla wszystkich wskazanych uczestników, zostaną wygenerowane nowe zgłoszenia, zapisujące ich do wybranej grupy szkoleniowej.
 • Na następujących formularzach: uczestnik szkolenia, członek zwyczajny, członek wspierający - dodano odnośnik do listy zadań CRM kontrahenta powiązanego z daną kartoteką.
 • Formularz wykładowcy - czynność "Mail z harmonogramem". W oknie parametrów dodano pole umożliwiające wpisanie treści wiadomości.

Poprawione funkcje

 • Czynność 'Utwórz zajęcia' na formularzu zajęcia - poprawiono błąd polegający na tym, że przy tworzeniu nowych zajęć nie kopiowała się wartość z pola 'Długość przerw'.

===Moduł: Handel Poprawione funkcje

 • Poprawiono edycję dat w korektach dokumentu zakupu. Występował w niej błąd polegający na tym, że zmiana daty z bieżącej na inną była możliwa tylko na zakładce Dodatkowe.
 • Poprawiono wybór kontrahenta w oknie szybkiej sprzedaży. Jeśli w definicji dokumentu realizującego szybką sprzedaż wybrano nagłówek "Odbiorca kontrahent", to wybrany w oknie kontrahent jest ustawiany w tworzonym dokumencie jako odbiorca.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego od 2012-10-01 wynosi 97,5%.

===Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność

 • Wezwania do zapłaty: Została przygotowana klasa Soneta.Kasa.WezwanieDoZaplatyAPI, która pozwala naliczać wezwania do zapłaty dla wskazanych rozrachunków z dowolnymi parametrami.

Zmiana funkcjonalności

 • Matryce zapłat: Zmieniono skrót klawiszowy do dodawania nowej wpłaty za pomocą matrycy z dotychczasowego CTRL+T ( teraz dodaje nową zakładkę programu) na CTRL+K.

Poprawione funkcje

 • Operacje bankowe: Wycofano zmianę wprowadzoną dla pola 'ZaplataOpis' w wersji 8.3.4609 dotyczącą słownika podpowiedzi.
 • Rozrachunki Wg Kontrahentów: Poprawiono sumowanie rozrachunków po zmianie filtru okresu dla listy.

Moduł: Księga

Poprawione funkcje

 • Zestawienia księgowe: Poprawiono błąd pojawiający się podczas realizacji wydruków podpiętych do zestawienia w którym w nazwie lub pozycji występuje znak &.
 • Poprawiono problem zwiększania zajętej pamięci w przypadku potwierdzania zapłaty podczas zatwierdzania zapisów w ewidencji dokumentów.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Poprawione funkcje

 • Poprawiono działanie wydruku 'Przyjęcie środka trwałego' dla wyposażenia wprowadzonego dokumentem OT.

===Moduł: Systemowe=== Nowa funkcjonalność

 • Dodano parametr uruchomieniowy do MSI w instalacjach domenowych (poprzez Group Policy w Active Directory) pozwalający na zmianę domyślnej ścieżki instalacyjnej. Przełącznik - CUSTOMPATH="X:\PATH"

Poprawione funkcje

 • Wprowadzono poprawki związane z zapamiętywaniem ustawień głównego okna oraz paneli za pomocą Widok/Ustaw aktualny widok jako startowy
 • Poprawiono problem z oknem powiadomień. Okno nie pojawiało się po zalogowaniu do bazy danych mimo poprawnej konfiguracji.
 • Poprawiono problem z konwersją skrótów ze starego interfejsu.
 • Poprawiono problem z edycją wydruku w VS ( z poziomu konfiguracji wydruków), w przypadku istnienia bibliotek ze starszych wersji w lokalnym folderze użytkownika.
 • Poprawiono problem z uruchomieniem Edytora Raportów z poziomu Konfiguracji Raportów.
 • Poprawiono problem z podwójnego przeliczania analiz wielowymiarowych opartych o utworzone zdjęcia danych.
Zmiany w wersji: 8.3.4582 2012-07-19

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Zmieniono zasady drukowanie numeru NIP na fakturach sprzedaży. Jeżeli kontrahentem jest podmiot o statusie 'finalny', wówczas numer NIP w ogóle nie jest drukowany.

Zmiana funkcjonalności

 • Zmodyfikowano wydruki dokumentów sprzedaży (Sprzedaz.aspx, Sprzedaz PLN.aspx, Sprzedaz z kodami kreskowymi.aspx, Sprzedaz English.aspx), na wydrukach wielostronicowych, na każdej stronie (oprócz pierwszej) drukowane będą oprócz numerów stron i numeru dokumentu, także informacje, czy to Oryginał, czy Kopia.
 • W nowo zakładanych bazach aktywowano korekty unijnych faktur wewnętrznych oraz korekty magazynowych dokumentów wewnętrznych.
 • Zmodyfikowano edycję faktury zaliczkowej. Po zmianie daty wystawienia zostaje zachowana kwota zaliczki (nie następuje przeliczenie dokumentu), o ile zmiana daty nie powoduje zastosowania w obliczeniach innych kursów walut.
 • Poprawiono tworzenie obrotów magazynowych wg cechy. Przy takiej samej wartości cechy, obrót odbywa się wg metody FIFO.
 • Zmodyfikowano działanie prawa "Oddział firmy na karcie kontrahenta" znajdującego się na Roli, w gałęzi CRM/Kontrahent/Simple. Po zmianach jego działanie jest następujące:

1. W przypadku zabrania prawa edycja pola Oddział na kartotece kontrahenta będzie zablokowana. 2. W przypadku pełnego dostępu edycja pola Oddział na kartotece kontrahenta będzie dozwolona.

 • Zmodyfikowano działanie systemu w przypadku ustawienia na definicji paragonu (PAR), w sekcji Kontrahent, na zakładce Wprowadzanie, parametru "Wprowadzanie kontrahenta: Wymagany" oraz włączenia parametru "Dozwolony Incydentalny". Przy takim ustawieniu, w przypadku nie wprowadzenia kontrahenta, dla paragonu nie generowała się płatność. Po zmianach problem nie występuje.

Poprawione funkcje

 • Poprawiono zapis ilości na pozycji dokumentu z włączoną szybką sprzedażą, gdy wybrane są jednocześnie dwa magazyny i wybór towarów zawężony jest poprzez wartość cechy. W takich sytuacjach od 3-ciej pozycji dokumentu dochodziło do podwojenia ilości na pozycji.
 • Zmodyfikowano obsługę płatności na dokumencie handlowym polegającą na zmianie terminu płatności w zależności od wybieranej formy płatności (odroczonej lub nieodroczonej). Czyli jeśli z karty kontrahenta podstawiony zostanie przelew z terminem siedem dni, to przy zmianie na gotówkę termin zostanie wyzerowany.
 • Poprawiono błąd edycji tabeli VAT w dokumencie zakupu: Jeśli faktura zakupu wystawiana na kontrahenta unijnego miała VAT liczony od netto, to korekta tabeli VAT powodowała wyzerowanie wartości dokumentu.
 • Poprawiono błąd wyliczania tabeli VAT korekty faktury zaliczkowej, który występował w specyficznym przypadku: Wystawiamy FZAL z dwiema pozycjami w różnych stawkach VAT. Wystawiamy FV końcową i rozliczamy zaliczkę tylko w jednej stawce. Wystawiamy korektę do FZAL. Kwota korekty dzieli się proporcjonalnie na stawki według sumy wartości pozycji, a powinna być w całości w stawce, w której zaliczka nie była rozliczona.
 • Zmodyfikowano podpowiadanie dat przy korektach dokumentów, wprowadzono dodatkową weryfikację dat dla relacji. Przykładowo dla dokumentów FIUE oraz korekty, jeśli FIUE jest z datą 4. i datą wpływu 10. (PZN z datą 10.), to KFIUE wystawiona 5. spowoduje ustawienie daty KPZN na 10. W takiej sytuacji nie da się zmienić daty na KPZN na wcześniejszą niż 10. Jeśli KFIUE będzie wystawiona po 10., np. 16, to KFIUE oraz KPZN będą miały datę 16.
 • Poprawiono naliczanie masy pozycji na deklaracji Intrastat, gdy korekta ilości jest stuprocentowa.
 • Dla aneksów (z rozliczeniem rocznym) do umów cyklicznych (rozliczanych miesięcznie) zmodyfikowano naliczanie pozycji (zamiast do końca roku kalendarzowego z odpowiednim rabatem, a pełny rozliczeniowy okres roczny bez rabatu).
 • Poprawiono generowanie symulacji naliczania faktur do umów cyklicznych w cyklu rocznym.
 • Poprawiono błąd kopiowania ZO do MM przy ustawionym algorytmie liczenia magazynu Wg zasobów.
 • Poprawiono błąd kopiowania technologii polegający na tym, że w kopii nie była zachowana kolejność operacji z technologii źródłowej.
 • Zmodyfikowano działanie algorytmu wyliczającego limit kredytowy. Przed zmianami po włączeniu uwzględniania w obliczaniu limitu dokumentów wydania magazynowego (WZ) w limicie niepotrzebnie były uwzględniane także zamówienia od odbiorcy (ZO), po zmianach problem nie występuje.
 • Zaimplementowano przenoszenie cech do pozycji dokumentów w relacji Produkcyjna produkty między dokumentami ZP i PWP
 • Poprawiono działanie systemu z ustawieniami parametrów „Weryfikuj ilość dostępną” na TAK oraz „Moment mag.” na „Na bieżąco…”. System przy rabatowaniu oczekiwał podwojonego zasobu.
 • Zmodyfikowano działanie systemu w przypadku używania funkcji kopiowania dokumentu, na którym była ręcznie zmieniona tabela VAT. W takiej sytuacji, przed zmianami, na kopiowanym dokumencie była zerowana tabela VAT. Po zmianach problem nie występuje, nie kopiuje się ustawienie ręcznej korekty tabeli VAT.
 • Poprawiono przenoszenie opisów między dokumentami w przypadku kiedy z wielu Zamówień od odbiorcy jest tworzona jedna zbiorcza faktura sprzedaży.
 • Poprawiono błąd konwersji polegający na tym, że nie były tworzone relacje pomiędzy nowymi dokumentami modułu Produkcja: ZP, PWP, RWP.
 • Poprawiono błąd, który polegał na braku generowania KWZ do korekty FVP (KFVP).

Błąd pojawił się w wersji 8.3. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, od wersji 8.3.1 (drugiej edycji wersji 8.3), brakujące KWZ można utworzyć usuwając i ponownie wystawiając KFVP. W odszukaniu dokumentu KFVP bez dokumentu KWZ pomocne będzie dodanie (za pomocą funkcji „Organizuj widok”) na liście „Faktury sprzedaży” właściwości/kolumny „Podrzędne.Magazynowy.Numer”. W przypadku braku KWZ w wierszu dokumentu KFVP pole w nowej kolumnie będzie puste (w przypadku dokumentu z pozycjami wyłącznie usługowymi pole to może być puste, gdyż wcześniej nie był generowany WZ).

 • Zmodyfikowano prawo na Roli do definicji zakładki użytkownika w module Handel (Rola, Inne, Opcje, Page - Handel/Formularze/Towar - zakładka użytkownika). Mimo braku uprawnień zakładka podlegała edycji.
 • Poprawiono błąd przy przekształcaniu ZO do FV w przypadku kiedy inny operator przekształcił to zamówienie od odbiorcy do innego dokumentu na innym magazynie.

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

 • Na definicji nieobecności Urlop wychowawczy (zas. macierzyński) wprowadzono zmianę ustawień:

- Typ nieobecności zmieniono: z Urlop wychowawczy na Nieobecność ZUS, - Przyczynę zmieniono: z Urlop wychowawczy na Urlop macierzyński. Poprzednie ustawienie powodowało niepoprawne naliczanie podstawy zasiłku macierzyńskiego dla nieobecności Urlop wychowawczy (zas. macierzyński).

 • Uaktualniono wskaźniki od 01.09.2012:

1. Uczniowie: I rok nauki - 139,87 zł. II rok nauki - 174,84 zł. III rok nauki - 209,81 zł. 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale - 3 496,82 zł.

 • Na wydruku 'Zestawienie pracowników zwolnionych z opłacania składek na Fundusz Pracy' dodano podsumowanie kolumny: Podstawa składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
 • Do wydruku 'Badania okresowe' dodano kolumnę Nazwa przy wykonywaniu wydruku dla wybranych definicji.
 • Poprawiono wydajność przy naliczaniu deklaracji Wn-D.

Poprawione funkcje

 • Zmodyfikowano wydruki Umowa zlecenie i Umowa o dzieło. W przypadku uzupełnienia na opcjach wydruku jednej osoby reprezentującej, na wydruku nie pojawi się wykropkowane miejsce do uzupełnienia drugiej osoby reprezentującej. Jeżeli na opcjach wydruku nie zostaną uzupełnione osoby reprezentujące, na wydruku pojawią się wykropkowane miejsca do uzupełnienia dla dwóch reprezentantów.
 • Na wydruku Ewidencja pracowników tymczasowych | Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych pracowników tymczasowych uwzględniono wypłacony ekwiwalent za urlop pracownika tymczasowego.
 • Zmodyfikowano naliczanie storna dla zaliczki na poczet wynagrodzenia. Przy próbie anulowania wypłaty pojawiał się komunikat 'Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.' uniemożliwiający naliczenie wypłaty.

===Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność

 • Rozrachunki: Dodano możliwość importowania listy rozliczeń ze schowka. Importowane dane muszą być w formacie NumerDokumentu;Kwota (wraz z wierszem nagłówkowym)
 • Preliminarz EŚP: W konfiguracji w części Ewidencja ŚP/Preliminarz/Algorytmy cech dodano przykładowy kod rozszerzający mechanizm Preliminarza o cechy i ostrzeżenia.

Zmiana funkcjonalności

 • Rozliczanie płatności w buforze: Uzależniono domyślne ustawienie filtra "W buforze" na formularzu Rozliczenia od ustawienia w konfiguracji parametru Ewidencja ŚP/Rozrachunki > Pozwalaj rozliczać płatności w buforze.
 • Rozrachunki: Rozszerzono zakres działania czynności Rozliczenie dokumentów dostępnej na liście Rozrachunki wg dokumentów. W parametrach czynności dodano możliwość wyboru kwoty, według której zapłaty będą uwzględniane w generowaniu rozliczeń.
 • Windykacja- ustawiono domyślnie filtr, aby podpowiadała się lista wg : Po terminie zamiast Wszystkie; w Okresie (do dnia aktualności).
 • Preliminarz EŚP: W dokumentach preliminarza na pozycjach okresowych zmieniono opis pola 'Termin' na 'Okres'.

Poprawione funkcje

 • Zmodyfikowano obsługę płatności na dokumencie handlowym polegającą na zmianie terminu płatności w zależności od wybieranej formy płatności (odroczonej lub nieodroczonej). Czyli jeśli z karty kontrahenta podstawiony zostanie przelew z terminem siedem dni, to przy zmianie na gotówkę termin zostanie wyzerowany.
 • Różnice kursowe: Poprawiono błąd występujący podczas generowania dokumentów różnic kursowych MW i różnic kursowych od rozrachunków. W sytuacji dużej ilości rekordów różnic, nie wszystkie były zbierane do dokumentów i konieczne było utworzenie kolejnych dokumentów.
 • Raporty EŚP: Poprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych sytuacjach jednoczesne kasowanie wielu raportów zawierających zaimportowane operacje bankowe.
 • Dokumenty rozliczeniowe: Poprawiono błąd uniemożliwiający edycję kwot na pozycjach dokumentów rozliczeniowych (kompensat, cesji, rozliczeń zaliczek i delegacji).
 • Rozliczenia walutowe: Poprawiono dokładność ustalania proporcji rozliczenia gdy rozliczane są częściowo dokumenty w różnych walutach.

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

 • Obroty i salda: Do parametrów wydruku Zestawienie Obrotów i Sald - szeroki dodano możliwość pogrubienia kont syntetycznych.

Zmiana funkcjonalności

 • Dodatek jednostki budżetowe: Dodano przykładowe zestawienia księgowe Budżet oraz RB28 (wraz z wydrukiem). Zestawienia dostępne w bazach z włączonym parametrem 'Wspomaganie budżetowania przy pomocy opisu analitycznego'.
 • Obroty i salda: Dla wydruku 'zapisy na koncie' dostępnego na liście Obroty i salda zmieniono sposób sortowania. Wydruk sortowany jest po dacie dekretu. Dotychczas sortowanie odbywało się najpierw według symbolu dekretu.
 • Praca na wielu bazach: Zakładkę "Baza główna" w konfiguracji udostępniono niezależnie od tego czy zainstalowany jest dodatek do pracy na wielu bazach.
 • Praca na wielu bazach: Podczas dodawania z poziomu bazy głównej operatorów w bazach podrzędnych, operatorom ustawiane są losowo wygenerowane hasła.

Poprawione funkcje

 • Schematy księgowe: Poprawiono prezentacje zapisów na wydruku "Zapisy na inne konto" realizowanym w oknie rezultatu księgowania.
 • Praca na wielu bazach: W wydruku Raport pracy operatorów poprawiono algorytm odszukiwania rekordów utworzonych przez danego operatora. Na potrzeby raportu zmieniono sposób rejestrowania zmian zapisów dla dokumentów ewidencji - w historii zmian zawsze pojawia się wpis typu Utworzony. Raport działa poprawnie na danych wprowadzanych od wersji aktualnej.
 • Schematy księgowe: Poprawiono błąd obliczania wartości "VAT koszt wsp", "VAT bieżący odliczenia" oraz "VAT przyszły odliczenia" w sytuacji gdy na księgowanym dokumencie zakupu były elementy VAT z odliczeniem "Warunkowo".
 • Rozszerzone definicje: Poprawiono działanie parametrów określonych w ramach rozszerzonych definicji na dokumentach ewidencji tworzonych poprzez zatwierdzanie dokumentów z różnych modułów źródłowych.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Poprawione funkcje

 • Amortyzacja wg MSR: poprawiono błąd pojawiający się podczas naliczania amortyzacji w sytuacji gdy plan wykraczał poza rok 2099.

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Wydruki: Poprawiono mechanizm systemowego grupowania wierszy w obrębie tabelki (grida).

Poprawione funkcje

 • Poprawiono błąd konwersji. Konwersja do wersji 8.3 nie udawała się, jeśli w bazie zdefiniowano dokument o nazwie "Zlecenie produkcyjne". Przed konwersją trzeba było zmienić tę nazwę.
 • Poprawiono błąd konwersji. W przypadku, gdy w serwerze SQL dla login-u, którego używa enova do połączenia z bazą, wybrano język polski, konwersja nie udawała się z powodu problemów z formatem daty.
 • Poprawiono problem dwukrotnego uruchamiania tasków automatycznych podczas zapisu obiektu.
 • E-deklaracje: Poprawiono błędne działanie czynności "Podpisz/Wyślij/Pobierz". Wysyłka e-Deklaracji realizowana tą czynnością kierowana była zawsze do serwisu testowego. Po wykonaniu takiej niepoprawnej wysyłki nie można było uzyskać potwierdzenia złożenia deklaracji.
 • Poprawiono problem ustawiania parametrów na workerach.
 • Obsłużono problem związany ze zmianą trybu ładowania bibliotek pochodzących z niezaufanych źródeł w .NET Framework 4.0 Biblioteki takie umieszczone w Assemblies nie są ładowane i blokują uruchomienie enovy – enova prezentuje odpowiedni komunikat.
 • Poprawiono problem z korzystaniem z AWW objawiający się komunikatem o braku odpowiednich bibliotek.

Zmiany w wersji: 8.3.4560 2012-06-26

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • W czynności usuwania korekt pozycji budżetu projektu CRM dodano możliwość wyboru korekt, które zostaną usunięte. W tym celu należy wybrać opcję "Dla zaznaczonych" i wskazać odpowiednie korekty.
 • Wprowadzono możliwość definiowania opisu w formacie HTML dla Wypożyczeń i Zleceń serwisowych
 • Do zleceń serwisowych i wypożyczeń dodano zakładkę Zadania powiązane. Jest dostępna gdy firma posiada także licencję na CRM
 • Dodano pole pozwalające wprowadzić kod nowego kontrahenta w momencie przekształcania wizytówki do osoby kontaktowej.
 • 1. Zwiększono liczbę dostępnych pól/kolumn z poziomu dokumentów (handlowych, księgowych) przypiętych do Zdarzeń i Zadań – dodano pola: kontrahent oraz numeru dokumentu.

2. Worker Pokaż źródło na liście realizacji na pozycji budżetu jest widoczny na pozycjach będących liśćmi, został także umieszczony na pozycjach zbiorczych budżetu.

 • Udostępniono rozszerzony formularz dla kartotek:

a) kontrahenta - zawiera dodatkowo listy kontaktów, osób kontaktowych oraz aktywności CRM b) osoby kontaktowej - zawiera dodatkowo listy kontaktów oraz aktywności CRM Funkcjonalność można włączyć w konfiguracji Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne/ Sekcja Formularz. Wymaga wykupionej przez firmę licencji Złotej lub Platynowej CRM, Projekty, Serwis lub Wypożyczalnia.

 • Dodano nowe prawo na roli (Zadania->Dokument powiązany-> Simple-> Dostęp do dokumentów kasowych z poziomu dokumentu CRM), które pozwala na dodanie dokumentów kasowych (KP/KW) jako dokument CRM.
 • Na liście zdarzeń i aktywności dodano filtr 'Uwzględniaj operatorów' działający analogicznie jak na liście zadań. Pozwala wyświetlić aktywności przypisane do operatorów z przypisaną wskazaną rolą.
 • Dodano w ramach workera na pozycji budżetu Workers.PozycjaBudzProjInfo własność PlanKwotaBazowa oraz PlanIloscBazowa prezentującą bazową wartość planowaną pozycji budżetu (przed korektami).
 • Dodano wydruki :

1. Budżet - realizacja.aspx-> na formularzu projektu 2. Lista projektów - budżety.aspx -> lista projektów 3. Historia zleceń.aspx -> Na formularzu Urządzenia w Serwisie 4. Lista osób - złożona.aspx -> Na liście kontrahentów 5. Lista osób - prosta.aspx -> Na liście osób kontaktowych 6. Zlecenie - dokumenty.aspx -> Lista zleceń serwisowych

 • Dodano standardową definicję zdarzenia - Zapytanie Ofertowe. Zadanie pozwala na utworzenie dokumentów handlowych ZOO oraz ZOD dostępnych na licencji CRM.
 • Umożliwiono wskazanie zadania CRM jako pozycji w słowniku podzielnika

Zmiana funkcjonalności

 • Dodano w kreatorach skróty nawigacyjne do przechodzenia pomiędzy krokami : Ctrl + strzałka w prawo / lewo = Dalej /Wstecz.
 • Na zamkniętych Projektach CRM umożliwiono analizę budżetu (na zakładce Budżet) z wykorzystaniem filtra Kwota w okresie.
 • Czynność Pokaż dokument na dokumencie handlowym, zakładka Dokumenty CRM, powoduje wywołanie okna zadania CRM. Analogicznie wywołanie czynności na zadaniu CRM, zakładka Dokumenty, powoduje wywołanie okna powiązanego dokumentu handlowego.
 • Poprawiono tworzenie nazw klas kalkulatorów zadań CRM w przypadku używania znaków specjalnych w symbolu definicji zadania np. "spacja","-". Mechanizm działa dla nowo tworzonych definicji zadań CRM.
 • Poprawiono obsługę dodawanie osób kontaktowych o statusie "osoba nieaktualna" na zadaniach oraz zdarzeniach.
 • Zablokowano możliwość zmiany zakresu dat oraz godzin na widoku kalendarza dla aktywności będących w trybie zakończonym.
 • Poprawiono mechanizmy importu/eksportu XML Kontrahentów. W celu wyeksportowania także osób kontaktowych należy w gałęzi OsobyKontaktowe zaznaczyć pole OsobaKontaktowa.

Poprawione funkcje

 • Poprawiono problem występujący podczas generowania zadania CRM z poziomu formularza kontrahenta. Pojawiał się komunikat "Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli" .
 • Poprawiono działanie czynności "Usuń korekty budżetu" z poziomu budżetu w przypadku ustawienia planu na pozycji zbiorczej - posiadającej elementy podrzędne.
 • Poprawiono prezentację wyników na liście ‘Obroty wg opiekunów’. Lista nie uwzględniała danych z faktur zaksięgowanych, a wyłącznie z zatwierdzonych.
 • Poprawiono blokowanie się okna kalendarza podczas zakładania nowego urządzenia.

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

 • Dodano do listy grupy szkoleniowej oraz do samej grupy przykładowe wydruki przedstawiające: harmonogram sali, harmonogram wykładowcy, harmonogram grupy, etykiety, potwierdzenie zgłoszenia, protokół z egzaminu, Rozliczenie płatności uczestnika.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Powstała pierwsza wersja modułu Produkcja. Umożliwia definiowanie operacji, technologii, kalkulowanie kosztu wytworzenia, wystawianie zleceń produkcyjnych, rejestrowanie rozchodu surowców i przyjęcia produktów oraz tworzenie innych dokumentów w relacji do zlecenia (np. zamówienia zakupu na surowce wg technologii).
 • Dodano nowe typy dokumentów: zapytania ofertowe od odbiorców i do dostawców. Są prezentowane na osobnych listach, mogą nie mieć pozycji (tylko opis), jeśli mają pozycje, to bez cen i wartości. Standardowo można z nich generować oferty.
 • Zostało udostępnione generowanie wielu dokumentów handlowych z jednego magazynowego. Dotychczas funkcjonalność ta była zablokowana ze względu na brak poprawnej obsługi korekt do takich dokumentów. Obecnie zawiera ona ograniczenie: jednej pozycji dokumentu magazynowego może odpowiadać jedna pozycja handlowego.
 • Przy dozwolonej edycji składników kompletacji na zakładce Kompletacja|Rozchód pozycji dokumentu KPL dodano kolumny ‘Ilość kartotekowa’ (ilość składników z kartoteki produktu lub receptury) i ‘Stan magazynu’.
 • Dodano właściwość pozycji dokumentu ZmianaKwotyRabatu. Działa on jak pozostałe właściwości z grupy Zmiana..., czyli zawiera różnicę pomiędzy kwotą rabatu po korekcie i przed korektą.
 • Umożliwiono kontrolę należności przeterminowanych na dokumentach bez płatności (np. wydanie magazynowe, zamówienie od odbiorcy).

Włączenie kontroli odbywa się przez:

 1. Włączenie odpowiedniego parametru w konfiguracji ogólnej.
 2. Zdefiniowanie na kartotece kontrahenta dopuszczalnej kwoty płatności przeterminowanych i ilości dni zwłoki
 3. Określenie sposobu zachowania dokumentu po przekroczeniu należności przeterminowanych na definicji dokumentu przy pomocy parametrów:
  - Kontrola limitu kredytowego i należności po terminie: Tak/Nie
  - Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu: Zabronione, Dozwolone, Według prawa operatora 
 • W oknie "Zmiany zapisu" wywoływanego z formularza dokumentu fiskalnego dodano informację o dacie i godzinie ręcznego oznaczenia dokumentu jako zafiskalizowany, ręcznego wydruku dokumentu na drukarce fiskalnej.
 • Zaimplementowana została obsługa nowego rodzaju drukarki fiskalnej NOVITUS. Implementacja była testowana na drukarce NOVITUS BONO E.

Nową drukarkę można wybrać w opcjach systemowych enova: Narzędzia -> Opcje -> Handel -> Drukarka fiskalna Model NOVITUS. Dla prawidłowego działania drukarki należy w konfiguracji urządzenia wprowadzić następujące ustawienia:

  1. W Ustawienia -> Konfiguracja -> Komunikacja -> Protokół komunikacyjny należy wybrać: protokół POSNET
  2. W Ustawienia -> Konfiguracja -> Zgodność -> Źródło linii dodatkowych należy wybrać: STOPKA
  3. W Ustawienia -> Konfiguracja -> Zgodność -> Linia nr systemowego paragonu należy wybrać: Pierwsza. 

Testowane urządzenie umożliwia drukowanie faktur, w związku z tym funkcjonalność ta została również zaimplementowana.

 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Innova. Pojawiła się taka potrzeba, gdyż Innova działa w oparciu o protokół Posnet Thermal z dodatkowymi funkcjami służącymi do drukowania faktur. Dzięki tej implementacji możliwe jest drukowanie faktur na tych drukarkach.

Zmiana funkcjonalności

 • Zamówienia algorytmiczne - uzależniono kolejność realizacji zamówień od rzeczywistej kolejności wystawiania dokumentów (id pozycji).
 • Działanie workera StanPokryciaPozycji wykorzystywanego w zamówieniach zostało ulepszone. Został zastosowany nowy sposób wyliczania ilości niezrealizowanej (dla której sprawdzamy pokrycie) w przypadku, gdy do zamówienia utworzono dokumenty w różnych relacjach, np. ZO->FPRO, ZO->FV. Ilość niezrealizowana w przypadku pozycji dotyczącej towaru będzie wyliczana z pominięciem relacji, które nie mają w łańcuchu dokumentu magazynowego.

Przykład: W magazynie jest 10 szt. towaru. Wystawiono zamówienie na 10 szt., z niego FPRO na pełną ilość. Wykonujemy czynność Sprawdź pokrycie dla zamówienia. Ilość niezrealizowana wynosi 10 (relacja ZO->FPRO nie kończy się dokumentem magazynowym). Stan pokrycia = Pełne.

 • Jeśli w dokumencie magazynowym, np. PZ2 edytowano wartość i w związku z tym nie było spełnione równanie cena x ilość = wartość, następnie utworzono dokument handlowy i zmieniono datę, następowało przeliczenie pozycji i zmieniała się wartość dokumentu, co było niepożądane. W związku z tym zostały wprowadzone następujące reguły dotyczące przeliczenia po zmianie daty:

Przeliczenie jest dwuetapowe. Pierwszy etap to przeliczenie cena/rabat/wartość w walucie w pozycjach. Drugi etap to wyliczenie wartości wtórnych w pozycji, czyli wartości netto w PLN itd., a następnie wyliczenie tabelki VAT. Jeśli po zmianie daty cena nie zmieniła się, to pierwsze przeliczenie nie powinno nastąpić. Drugie tak, bo mógł się zmienić kurs.

 • Przy zapisywaniu deklaracji zgłoszeniowych ZUS, które nie zostały przeliczone dodano komunikat 'Deklaracja nie jest poprawna - musi zostać przeliczona'.
 • Do raportu "Raport sprzedaży wg. towarów (cechy)", dostępnego na liście Faktur sprzedaży, dodano kolumnę z kwotą marży.
 • Zmodyfikowano wydruk korekt dokumentów magazynowych korzystających z szablonu magazyn - tekst.aspx pod kątem optymalizacji obsługi kolejnych korekt dokumentu magazynowego (druga i kolejne). Tabela korekty podaje różnice w ilości i wartości oraz nową cenę.
 • Ulepszono obsługę limitów kredytowych.

a) W algorytmie sprawdzania przekroczenia limitu kredytowego mogą być uwzględniane dokumenty wydania magazynowego bez płatności. Został dodany odpowiedni parametr konfiguracji ogólnej, pozwalający tym sterować. b) Sposób zachowania po przekroczeniu limitu kredytowego można określać w definicji dokumentu. Dostępne są następujące parametry:

   * Kontrola limitu kredytowego: Tak/Nie
   * Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu: Zabronione, Dozwolone, Według prawa operatora.

c) W karcie kontrahenta dostępny jest dodatkowy parametr: Limit kredytowy: Nieograniczony, Kwota. Eliminuje to konieczność określania limitów dla wszystkich kontrahentów po włączeniu kontroli limitu w konfiguracji.

 • Wprowadzono możliwość określania na zamówieniu od odbiorcy zakresu dat, w których zamówienie (algorytmiczne) ma rezerwować towar. Zamówienia mają możliwość przypisania priorytetów realizacji, decydujących o kolejności realizacji, w szczególności o wyliczaniu ilości dostępnej dla zamówienia. Zmiana priorytetów podlega uprawnieniom. Ulepszono działanie czynności "Sprawdź pokrycie", ujednolicono jej działanie i wyliczanie ilości dostępnej dla pozycji zamówienia.
 • Dla raportów Wg kontrahentów - cechy, Wg towarów - cechy, Wg Lokalizacji - cechy, Wg Kontrahentów i towarów - cechy, na liście Faktur sprzedaży, została ograniczona lista cech do wyboru, dostępne są tylko cechy słownikowe.
 • Zmieniono sposób dodawania i edycji relacji pomiędzy dokumentami handlowymi z poziomu okna definicji dokumentu, poszerzając możliwości w tym zakresie. Obecnie na zakładce Relacje wyświetlana jest lista wszystkich relacji i z jej poziomu można je dodawać, usuwać i edytować. Dotychczas niektóre relacje mogły być dodawane jedynie z poziomu podglądu tabel.
 • Umożliwiono księgowania dokumentów handlowych, gdy operator księgowości miał wyłącznie prawo do ich podglądu (bez edycji).
 • Zmieniono domyślne ustawienie parametru 'Sposób liczenia VAT' w definicji FIUE na 'Nie liczyć'. Zmiana dotyczy nowych baz.
 • Wprowadzono zmianę, która powoduje, że w standardowej konfiguracji weryfikacja limitu kredytowego nie dotyczy dokumentów fakturujących wydania opakowań. Parametry na dokumencie FVO ustawiono tak, że pomimo przekroczenia limitu można zatwierdzić fakturę do wydanych opakowań.
 • Parametry konfiguracyjne dotyczące limitu kredytowego zostały zgrupowanie na zakładce Limit kredytowy, umieszczonej w gałęzi Handel.
 • Na listach: 'Stany magazynowe' oraz 'Towary i usługi' do filtra 'Typ towaru' wprowadzono nową wartość 'Nie Opakowania', która ułatwia wyliczenie stanu magazynu bez opakowań.
 • Zmieniono cenę prezentowaną w kartotece towaru w zakładkach pozycje handlowe i magazynowe w przypadku dokumentów zakupowych. Obecnie jest prezentowana cena po rabacie.
 • Umożliwiono przesunięcie do bufora i skasowanie dokumentu przez operatora, który utworzył ten dokument z dokumentu przypisanego do innego magazynu, do którego ww. operator miał prawo wyłącznie do podglądu.
 • Zmieniono nazwę czynności: "Fiskalizuj dokumenty" na "Oznacz jako zafiskalizowane".
 • W „zestawieniach VAT zakupu” dostępnych z listy zakupów dodano możliwość wydruku wg daty zakupu.
 • Umożliwiono wprowadzenie nowego obiegu dokumentów: wiele dokumentów handlowych do jednego dokumentu magazynowego. Dodatkowe warunki obsługi:
 1. Jeśli dokument magazynowy jest korygowany, wszystkie faktury generuje się z poziomu korekty.
 2. Pozycja dokumentu magazynowego musi być w całości powiązana z jednym dokumentem handlowym (jeśli ten sam towar ma wystąpić na różnych fakturach, musi być wprowadzony w wielu pozycjach w odpowiedniej ilości).
 • Zmodyfikowano narzędzia serwisowe: 'Sprawdzenie rezerwacji' (działa samoczynnie co 2 godziny). Obecnie obsługiwana jest sytuacja, w której doszło do powstania dokumentu rezerwacji do zatwierdzonego rozchodu. Narzędzie kasuje rezerwację i przepina obroty na dokument docelowy rozchodu. Do powstania rezerwacji w buforze dochodzi, gdy operator przesuwa dokument rozchodu do bufora z poziomu otwartego formularza i w tym momencie następuje utrata łączności z bazą danych (błąd komunikacji sieciowej, wyłączenie komputera, brak prądu, itp.).
 • Zmieniono domyślne ustawienie parametru ‘Inicjacja stawki VAT’ ze ‘Sprzedaż’ na ‘Sprzedaż/0%/NP’ dla dokumentów WZ, WZ2, WZD i ich korekt. Zmiana dotyczy kreowania nowej bazy.
 • Zmodyfikowano wydruk ‘Stany magazynowe wg magazynów’ z listy ‘Stany magazynowe’. W kolumnie Cena zmieniono nagłówek na ‘Cena średnia’, a jej wartość wyliczana będzie jako iloraz wartości kolumn Wartość i Stan.
 • Poprawiono szybkość działania procedury zamykania okresu magazynowego (optymalizacja dotyczyła przede wszystkim firm wielomagazynowych z bardzo dużą liczbą kartotek towarowych).
 • Zmieniono nazewnictwo pól na definiowalnym nagłówku formularza dokumentu - "Tytuł" został zmieniony na "Nazwa", "Szerokość opisu" została zmieniona na "Szerokość nazwy".
 • Na definicji dokumentu, do "Filtra typu towaru" na zakładce "Wprowadzanie", dodano parametr "Towary UE i usługi" umożliwiający odfiltrowanie oprócz towarów unijnych także kartoteki usługowe.
 • Zmieniono nazwę kolumny Kraj Przeznaczenia na Kraj wys./przezn.

Poprawione funkcje

 • Na definicji korekty faktury dostawy (KFD), zakładka Wydruki, w polu "Drugi tytuł dla dokumentów w języku obcym" wprowadzono domyślną nazwę "Correction invoice".
 • Na liście "zamówień wg towarów" poprawiono wyliczenie ilości w kolumnie Braki/O (braki towaru dla zamówień odbiorców).
 • Poprawiono błąd występujący w pewnych warunkach podczas zamykania bez zapisu formularzy ze zdefiniowanymi nagłówkami.
 • Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyświetlaniu kontrolek definiowalnego nagłówka dokumentu handlowego (wyświetlały się w ograniczonym obszarze okna) oraz na niewłaściwym działaniu scrolla w tym obszarze.
 • Zmodyfikowano działanie systemu pod kątem kopiowania cech na dokumentach przesunięć międzymagazynowych (MM, MMW, MMP). Domyślnie cechy nie są przenoszone.
 • Poprawiono działanie zatwierdzania dokumentu przeniesionego wcześniej do bufora z poziomu formularza. Jeśli w takim dokumencie usunięto pozycję, to nie można było go ponownie zatwierdzić.
 • Zmodyfikowano działanie mechanizmu praw do dokumentów. W przypadku braku praw do dokumentu przyjęcia magazynowego (PZ), po korekcie tego dokumentu (KPZ) nie można było wystawić dokumentu faktury / wydania na towar pochodzący z korygowanego dokumentu PZ. Po zmianach problem już nie występuje.
 • Poprawiono relację zamówienia rezerwującego towar ilościowo do faktury (trzecie ustawienie zamówień). Kasowanie faktury powstałej z takiego zamówienia odbudowuje rezerwację ilościową towaru.
 • Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyliczaniu wartości dokumentu w przypadku, gdy w pozycjach występowały różne waluty i w nagłówku ręcznie zmieniono kurs.
 • Zmodyfikowano definicje cen pod kątem ich widoczności po zablokowaniu definicji ceny. Mimo zablokowania definicji ceny była ona widoczna z poziomu Cennika Kontrahentów na Karcie towarowej, po zmianach problem nie występuje, zablokowana definicja ceny w takiej sytuacji nie jest już prezentowana.
 • Na karcie towaru, na zakładce Cennik, Kontrahentów umożliwiono przedstawienie cen, które mają na definicji włączony parametr "Ceny wprowadzane ręcznie", podstawiane są wartości ręcznie wprowadzone na karcie towaru. W tym miejscu wyświetlana jest pierwsza w kolejności alfabetycznej cena, której definicja ma włączony parametr „Indywidualny każdego towaru” na zakładce Grupy, domyślnie jest to cena Detaliczna.
 • Poprawiono działanie "Raportu sprzedaży wg kontrahentów cechy". Prezentował on niepotrzebnie informacje o sprzedaży dla kontrahentów bez wartości cechy, która została wybrana.
 • Poprawiono działanie czynności Rozlicz opakowania dostępnej z poziomu kartoteki kontrahenta.
 • Poprawiono działanie bilansu opakowań kontrahenta na karcie towarowej.
 • Ponownie umożliwiono generowanie kompletacji (KPL) w walucie obcej.
 • Poprawiono generator zamówień, tak by uwzględniał zamówienia, które rezerwują towar pobierając go z magazynu.
 • Poprawiono wyliczanie właściwości WartoscWCenieZakupu na pozycji ZPZ. Dotychczas miała ona niewłaściwy znak.
 • Uporządkowano układ kolumn w oknie wyboru magazynu pojawiającym się podczas generowania dokumentu w relacji (jeśli wybrano taki rodzaj okna pośredniego w definicji relacji).
 • Poprawiono drukowanie nazw na wydruku dokumentu podrzędnego (nazwy były obcinane do 40 znaków), gdy nadrzędny miał ustawienie dla wydruku ‘Z karty towaru’, a relacja określała pobranie danych na wydruk z dokumentu nadrzędnego.
 • Poprawiono mechanizm kopiowania definicji dokumentu. Obecnie kopiują się również relacje zaliczkowe, jeśli są zdefiniowane. Dotychczas utworzenie definicji własnej faktury zaliczkowej wymagało dodawania relacji zaliczkowych z poziomu podglądu tabel.
 • Poprawiono nieprawidłowe działanie edycji składników produktu z poziomu dokumentu KPL.
 • Poprawiono następujący błąd: Zmiana statusu kontrahenta z finalnego na podmiot gospodarczy nie powodowała ustawienia sposobu liczenia VAT na od netto.
 • Zmodyfikowano wydruk faktury sprzedaży zaliczkowej (wzorzec wydruku sprzedaz.aspx). W przypadku, gdy faktura była wystawiona na pełną kwotę, na wydruku nie było jasnej informacji o kwocie zaliczki.
 • Poprawiono błąd ustalania ceny na korekcie dokumentu magazynowego tworzonej automatycznie z korekty handlowego. Błąd występował w przypadku, gdy w relacji ustawiono przenoszenie wartości. W takiej sytuacji cena na dokumencie podrzędnym jest wyliczana od wartości i może być niezgodna z ceną na nadrzędnym. Mechanizm wyliczania ceny od wartości nie działał poprawnie dla korekt, cena była kopiowana wprost z korekty dokumentu handlowego, co powodowało niezgodność w pozycji korekty dokumentu magazynowego.
 • Poprawiono błąd kopiowania dokumentu do innej definicji przy włączonym parametrze "Pozwalaj na nieuprawniony magazyn".
 • Poprawiono generowanie subzasobów zamówionych do zamówienia dostawcy, gdy powstaje ono w relacji z wielu ZO. Przy czym konfiguracja zamówień z subzasobami zakłada agregację tego samego towaru do jednej pozycji na dokumencie ZD. Dotychczas subzasób powstawał tylko dla ostatniego ZO w grupie przekształcanych do ZD.
 • Poprawiono rozliczanie opakowań funkcją z menu Czynności uruchamianej z kartoteki kontrahenta (zakładka Handel/Opakowania/Bilans).
 • Poprawiono generowanie dokumentu zbiorczego zwrotu opakowań ZPO. W szczególnych przypadkach dokument nie powstawał, pojawiał się komunikat: „Wystąpił błąd podczas weryfikacji danych zapisu 'ZPO/?/12 …… Dany klucz nie był obecny w słowniku.”.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zatwierdzenie faktury sprzedaży, do której była dołączana faktura zaliczkowa.
 • Poprawiono błędne działanie raportu "Wiekowanie towarów w magazynach (90, 180, 365, >365)". Błąd polegał na łączeniu danych o wiekowaniu jednego towaru z danymi dotyczącymi kolejnego towaru.
 • Naprawiono działanie raportu "Wiekowanie towarów w magazynach (90, 180, 365, >365)". Nie można było wygenerować raportu w przypadku, kiedy w konfiguracji występowało wiele magazynów i operator nie miał dostępu do jednego z nich.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Do formularza z naliczonymi wypłatami dodano czynność 'Zatwierdź listy płac'.
 • Dodano nowy wydruk 'Zestawienie pracowników wg urzędów skarbowych'. Wydruk można wywołać na liście Kadry i płace | Deklaracje PIT | PIT-11.
 • Do organizatora widoku na liście pracowników dodano workery Workers.CzasPracy.WgStref oraz Workers.CzasPracyEtat.WgStref. Workery umożliwiają wyciągnięcie na listę informacji o czasie na konkretnej strefie.
 • Na liście pracowników w pod drukarką w części Ewidencja czasu pracy dodano nowy wydruk 'Lista pracowników przekraczających próg urlopowy z 20 na 26 dni'.
 • Umożliwiono generowanie deklaracji Wn-D dla firm wielooddziałowych. Na definicji poszczególnych oddziałów umożliwiono ustawienie parametrów niezbędnych dla naliczeń dofinansowań PFRON ( każdy oddział może mieć inne parametry naliczenia).
 • Wprowadzono zmiany na Bilansie otwarcia w sekcji Urlop wypoczynkowy:

- dodano nowe pole "Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym". - zmieniono nazwę obecnego opisu "Limit urlopu wypoczynkowego wykorzystanego u poprzednich ....." na " Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.)". Uzupełnienie jednego z powyższych pól powoduje blokadę drugiego. Po uzupełnieniu pola "Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym" program przy naliczaniu limitu urlopowego będzie sprawdzał czy nie został przekroczony limit roczny 20 bądź 26 dni. Przykład: Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, został zatrudniony na okres 2012-07-01...2012-12-31. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał 15 dni urlopu wypoczynkowego. W polu "Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym" zostało uzupełnione 15 dni. Limit urlopu wypoczynkowego proporcjonalny do okresu zatrudnienia tj. 2012-07-01...2012-12-31 wynosi 10 dni. W związku z wykorzystaniem przez pracownika u poprzedniego pracodawcy 15 dni urlopu wypoczynkowego, limit urlopu wypoczynkowego zostanie ograniczony do 5 dni, aby nie przekroczył rocznego limitu tj. 20 dni.

Po uzupełnieniu pola " Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.)", limit urlopu wypoczynkowego zostanie skorygowany o wpisaną liczbę godzin. Przykład: Dla pracownika zatrudnionego na okres 2012-07-01...2012-12-31 w polu " Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadająca na bieżące zatrudnienie (godz.)" uzupełniono 8 godzin. Limit urlopu wypoczynkowego proporcjonalny do okresu zatrudnienia tj. 2012-07-01...2012-12-31, który wynosi 10 dni, zostanie pomniejszony o 8 godzin.

Dodatkowo poprawiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników powracających z urlopu wychowawczego oraz naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego w przypadku, gdy pracownik miał wprowadzonych kilka aktualizacji.

 • W wersji platynowej dodano nowe listy Rodzina pracowników i Oświadczenia pracownicze w części Ewidencje.
 • Dostosowano format edeklaracji do nowych wzorów deklaracji IFT1(9), IF1R(9), PIT8AR(2).
 • Dodano możliwość przeciążenia podstawowych metod wykorzystywanych przy naliczaniu wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz ekwiwalentu.
 • Na kartotece pracownika dodano nowy typ umowy o pracę 'Na czas określony (do dnia porodu)".
 • W konfiguracji programu Narzędzia|Opcje|Kadry i Płace|Deklaracje|PIT-ogólne dodano parametr 'Na deklaracjach z informacjami o uzyskanych przychodach uwzględniaj wypłaty sprzed daty przejęcia:'. Parametr dotyczy deklaracji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R. Na deklaracji PIT-40 zawsze są uwzględniane wszystkie wypłaty bez względu na ustawienie parametru. Na deklaracjach PIT-4R i PIT-8AR są zawsze uwzględniane tylko wypłaty po dacie przejęcia.
 • Zmieniono opis pola 'Definicja cechy kopiowanej z dnia akordu na strefę czasu pracy’ na 'Definicje cech (oddzielane ',', ';' lub '|') kopiowanych z dni akordu na strefy czasu pracy. Zmiana umożliwia dynamiczne przenoszenie czasu pracy z kalendarza akordu na kalendarz pracownika (zakładka Kalendarz | Czas pracy) wraz z cechami wskazanymi po nazwie w wyżej wymienionym polu.
 • Zmodyfikowano wydruk świadectwa pracy. W przypadku braków okresów nieskładkowych będzie wykazywana informacja 0 dni.

Zmiana funkcjonalności

 • W przygotowywanej obecnie wersji 8.3 systemu enova, wprowadziliśmy istotne zmiany w konstrukcji list pracowników oraz umów, mające na celu zoptymalizowanie szybkości działania tych list przy dużej ilości danych.

Wprowadzone modyfikacje w żaden sposób nie zmieniają działania tych list z punktu widzenia użytkowego (sposób przeglądania, filtrowania, działanie organizatora listy, itp.).

Z technicznego punktu widzenia zmiany spowodowały usunięcie z bazy danych tabel pomocniczych PracownicyIdx oraz UmowyIdx. Równocześnie na poziomie logiki biznesowej została zachowana kompatybilność z wcześniejszymi wersjami – zostały utrzymane klasy PracownicyIdx, PracownikIdx, UmowyIdx i UmowaIdx. Oznacza to, że wszystkie wcześniejsze wydruki oraz dodatki napisane dla list pracowników i umów powinny bez żadnych modyfikacji działać w wersji 8.3. W nielicznych przypadkach, gdy zastosowane zostały nietypowe odwołania do tych tabel, może się okazać konieczna poprawa kodu.

Wszystkich Państwa, którzy korzystają z dodatków i wydruków dla list pracowników lub umów napisanych do enova przez naszych Przedstawicieli Handlowych prosimy o kontakt z nimi w sytuacji, gdy pojawią się problemy z ich działaniem.

W związku z powyższymi zmianami zostały zmodyfikowane poniższe wydruki. 1. Badania okresowe - braki 2. Pracownicy pełnosprawni 3. Pracownicy niepełnosprawni 4. Pracownicy - lista zmian 5. Informacja miesięczna 6. Informacja o stanie zatrudnienia 7. Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON 8. Informacja INF-1 9. Informacja INF-W 10. Informacja INF-2 11. Informacja DEK-I-0 12. Informacja DEK-II.

 • Zmodyfikowano algorytm ograniczania wysokości kosztów uzyskania przychodu do wysokości osiągniętego przychodu. Program w pierwszej kolejności potrącał składki społeczne, a następnie ograniczał koszty uzyskania przychodu.
 • Poprawiono wliczanie właścicieli i osób współpracujących do liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS IWA. Jeżeli właściciel jest rozliczany na indywidualnej deklaracji DRA, nie jest wliczany do liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS IWA składanej za firmę. Jeżeli osoba współpracująca jest rozliczana razem z właścicielem na indywidualnej deklaracji DRA, również nie jest wliczana do liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS IWA.
 • Na liście pracowników pod drukarką dodano nową pozycję 'Statystyka', która zawiera dwa nowe wydruki 'Struktura zatrudnienia' oraz 'Zatrudnienie na dzień'. W wydrukach nieobecności nie są uwzględniane. Na wydruku Zatrudnienie na dzień są również uwzględniani właściciele i osoby współpracujące.
 • W Narzędzia| Opcje| Firma| Dane o działalności rozdzielono pole "Właściciel" na dwa odrębne pola: "Nazwisko" i "Imię".
 • Do parametrów operacji seryjnego naliczania deklaracji PIT dodano pola:

- Naliczaj: Deklaracje, Korekty, Deklaracje i korekty - TreśćUzasadnienia - Zapis bez potwierdzenia (Parametr jest aktywny i zaznaczony na TAK, gdy na liście pracowników zaznaczymy powyżej 100 pracowników. Parametr jest nieaktywny i zaznaczony na TAK, gdy na liście pracowników zaznaczymy powyżej 500 pracowników. Uwaga! Zaznaczenie parametru na tak spowoduje naliczenie i zapisanie deklaracji bez pytania czy zapisać naliczone deklaracje.)

 • Do wydruku 'Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń' dodano parametr 'Wypłaty' umożliwiający wykonanie wydruku wg okresu elementu bądź wg daty wypłaty.
 • Zmodyfikowano naliczanie nadgodzin. W przypadku aktualizacji związanej ze zmianą okresu zatrudnienia bez cięcia okresu naliczania nie liczyły się poprawnie nadgodziny.
 • Zmieniono nazwę zakładki z 'Składki FP i FGŚP' na 'Składki FP, FGŚP i FEP' dostępnej w 'Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace'. Na nowych bazach danych zmieniono domyślne ustawienie parametru 'Naliczaj współczynnik do podstawy składek na FEP według' na 'Okresu listy płac'.
 • Na liście Ewidencja dokumentów | eDeklaracje uzupełniono filtr 'Typ deklaracji' o PIT 40, PIT 8C , PIT R oraz zmieniono PIT4 na PIT 4R.
 • Zmodyfikowano wydruk RP-7 - kapitał początkowy. Na opcjach wydruku dodano parametry:

- "Pokaż limit" (po zaznaczeniu parametru na TAK w przypadku przekroczenia rocznej podstawy składek w kolumnie składniki stałe będzie umieszczona dodatkowa informacja o limicie i miesiącu przekroczenia) - "Uzupełnij rodzaj" (po zaznaczeniu parametru na TAK w kolumnie składniki zmienne rodzaj będzie wyświetlona informacja o uwzględnionych elementach).

 • Zmodyfikowano wydruk Uzyskane uprawnienia. Ustawiono widok na oknie przed wykonaniem wydruku oraz dodano kolumnę 'Kategoria'.
 • Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego od 2012-07-01 wynosi 106,7%.
 • Na nowych bazach danych w elemencie Rozliczenie odchyłek na zakładce Deklaracje w polu 'Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja RP-7):' ustawiono 'Składniki zmienne'.

Poprawione funkcje

 • Zmodyfikowano generowanie zerowych raportów RSA, na których wykazuje się liczbę dni zasiłkowych i kwoty, w przypadku wycofania wszystkich złożonych raportów RSA. Zerowe raporty nie były generowane przy wycofaniu nieobecności.
 • Zmodyfikowano algorytm naliczania podstawy wynagrodzenia chorobowego w pierwszym niepełnym miesiącu zatrudnienia, w którym wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz zwolnienie chorobowe. Do wynagrodzenia zasadniczego pobranego z danych kadrowych przyjętego do podstawy wynagrodzenia chorobowego, było dodawane niesłusznie wynagrodzenie za nieobecność usprawiedliwioną płatną.

Wprowadzono zmianę do wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego w przypadku osób zatrudnionych w trakcie miesiąca i zwolnionych w trakcie następnego miesiąca. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego, które wystąpiło w drugim niepełnym miesiącu zatrudnienia było przyjmowane uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze do okresu zatrudnienia przez część miesiąca, zamiast do pełnego miesiąca.

 • Zmodyfikowano algorytm naliczania przekroczenia progu podatkowego w przypadku korekty wypłat za poprzednie lata, poprzez opcję oznaczenia wypłaty do przeliczenia. W przypadku korekty wypłaty za poprzednie lata, program do wyliczenia progu podatkowego uwzględniał również wypłaty za poprzednie lata, które zostały oznaczone do przeliczenia i skorygowane w bieżącym roku.
 • Poprawiono naliczanie wynagrodzenia chorobowego przy nieobecności na przełomie roku, dla osób, które ukończyły 50 lat w zeszłym roku. Jeżeli nieobecność na przełomie roku była wpisana ciągiem, w miesiącu styczniu naliczało się 33 dni wynagrodzenia chorobowego zamiast 14 dni.
 • Zmodyfikowano wykazywanie kodu tytułu ubezpieczenia na deklaracji RSA dla okresu wyczekiwania. Przy wypłatach wypłacanych do 10 dnia następnego miesiąca, okres wyczekiwania był wykazywany z kodem 3000.
 • Poprawiono standardowe arkusze Analiz wielowymiarowych. Wyczyszczono standardowe filtry kolumn które były inicjowane błędnymi danymi.
 • Na kartotece pracownika PKZP,ZFM | Pożyczki poprawiono działanie filtra 'Zakres'.
 • Zmodyfikowano wydruk 'Lista plac tajne paski -tekst'. Poprawiono wykazywanie poszczególnych składek oraz ich sumy.
 • Na wydrukach 'Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych', 'Limit nieobecności', 'Plan urlopów wypoczynkowych' uwzględniono nowe parametry z zakładki Kalendarz | Bilas otwarcia w sekcji urlop wypoczynkowy. Wydruki dostępne są na liście pracowników pod drukarką w części Ewidencja Czasu pracy.

Pole zostało również uwzględnione w enovanet na wydrukach "Urlopy na dzień" i "Urlopy plan".

 • Do przyczyn nieobecności 'Zwolnienie opieka (ZUS)' wprowadzono zmiany:

1. Zmieniono nazwę przyczyny nieobecności: - "Opieka sprawowana nad innymi członkami rodziny" zmieniono na "Opieka sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny" 2. Rozdzielono przyczynę nieobecności "Opieka sprawowana nad dziećmi" na dwie przyczyny: - "Opieka sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14" - "Opieka sprawowana nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8" 3.Dodano nową przyczynę nieobecności: - "Opieka sprawowana nad noworodkiem do 8 tygodnia życia". Przyczyna "Opieka sprawowana nad noworodkiem do 8 tygodnia życia" nie jest uwzględniana w limicie prawa do zasiłku opiekuńczego przez 14 lub 60 dni. Nową przyczynę uwzględniono na wydruku zastępczej asygnaty zasiłkowej.

 • W wersji srebrnej na liście Kadry i płace | Kadry | Pracownicy w menu Czynności ukryto pozycję Struktura organizacyjna oraz zawartość Czynności | Operacje seryjne | Konta modułu enovaNet.
 • Dla algorytmów WliczaćAktualnąWartość, WliczaćJakZasadnicze przy ustawieniu pomniejszania elementów z tytułu nieobecności "Proporcjonalnie zero" uwzględniono wliczanie odchyłek do podstawy urlopu wypoczynkowego.
 • Poprawiono wliczanie do podstawy wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w miesiącu, w którym była zrobiona korekta nieobecności. W podstawie wynagrodzenia chorobowego storno było uwzględniane w innej wysokości niż element stornowany.
 • Zmodyfikowano wydruk 'Karta przychodów'. Jeżeli wypłacane były elementy, od których naliczone składki ZUS nie pomniejszają podstawy opodatkowania, to na wydruku błędnie był wykazywany dochód narastająco oraz podstawa obliczenia zaliczki.
 • Na elemencie PIT-11.6.Kontrakt menedżerski ZUS zmieniono ustawienie na zakładce Deklaracje pola: „Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza naliczony podatek (zaliczę)” z "Pomniejsza" na „Pomniejsza warunkowo”.
 • Sprostowanie ulotki do wersji 8.2.4491:

W części dotyczącej informacji o aktualizacji składki wypadkowej zamieszczono omyłkowo informację, że będzię składka aktualizowana zarówno na bazach Klientów aktualnych jak i nowych bazach. Składka wypadkowa jest aktualizowana TYLKO NA NOWYCH BAZACH.

 • Zmodyfikowano wydruk 'Ewidencja pracowników | Pracownicy, uczniowie - przyjęci, zwolnieni'. Na wydruku nie były uwzględnianie osoby ponownie zatrudnione.
 • Zmodyfikowano wydruk 'Lista nierozliczonych elementów'. Wydruk kończył się błędem 'Komentarz: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu'.
 • Poprawiono wykazywanie liczby poszkodowanych w wypadkach na deklaracji ZUS IWA. Liczba poszkodowanych jest wyliczana według daty sporządzenia protokołu wypadku, a nie daty zdarzenia.
 • Wprowadzono zmianę na formularzu historii zatrudnienia i wykształcenia. Podczas dodawania kolejnej pozycji definicji stażu pojawiał się w logu błąd '[Pracownik] Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. [Workers.PodstawaStazu.StażPracy] Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.'
 • W wersji złotej na definicji nieobecności na zakładce Dodatkowe zablokowano pole 'Definicja dostępna do wyboru na liście planowanych nieobecności'. Pole jest aktywne tylko w wersji platynowej.
 • Przy próbie wykonania Czynności | Korekta podatków i składek dla różnych pozycji PIT dodano komunikat 'Nie można wykonać korekty wartości dla różnych pozycji PIT'.
 • Zmodyfikowano działanie wydruku INF-W. Wydruk działa według statystyki PFRON. Uwzględniono nieobecności wymienione w art. 21 ust. 5 ustawy. Na wydruku nie są wykazywani pracownicy z rodzajem zatrudnienia właściciel, osoba współpracująca, uczeń I klasy, uczeń II klasy, uczeń III klasy, Młodociany przyuczany, Chałupnik.

Do wydruków ZPCHR | Informacja INF-W oraz Informacja miesięczna na opcjach wydruku dodano parametr: "Pracownicy wg listy" umożliwiający wykonanie raportu dla zaznaczonych osób. Zmodyfikowano wykazywanie właścicieli oraz osób współpracujących na wydrukach ZPCHR według statystyki SODWE (według rozporządzenia UE): - Pracownicy pełnosprawni - Pracownicy niepełnosprawni - Pracownicy - lista zmian - Informacja miesięczna - Informacja o stanie zatrudnienia. Dodatkowo zmodyfikowano wykazywanie pracowników na wydrukach ZPCHR oraz na deklaracji WND przy włączonej wieloetatowości.

 • Zmodyfikowano wydruk ZUS Z-3. W punkcie 7 były wykazywane zasiłki opiekuńcze a nie powinny.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

 • Preliminarz płatności: Wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmieniono wygląd i układ filtrów w oknie preliminarza 2. Wprowadzono nowy typ dokumentów - dokumenty preliminarza zawierający pozycje preliminarza. Pozycje preliminarza mają charakter planowanych płatności (należności lub zobowiązań) o określonych terminach płatności. Pozycje preliminarza mogą mieć charakter planów szczegółowych lub okresowych. 3. Nowy typ dokumentów uwzględniono w obliczeniach preliminarza. 4. Pozycje preliminarza planowane szczegółowe są zastępowane rzeczywistą płatnością (odpowiednio należnością lub zobowiązaniem). Pozycje preliminarza okresowe są na etapie obliczeń preliminarza kompensowane rzeczywistymi płatnościami wg kryterium zgodności okresu, EŚP i podmiotu.

 • Lista Rozrachunki wg kontrahentów: w organizatorze widoku dodano worker PodmiotInfo. Umożliwia m.in wyciągnięcie na podlistę informacji o opiekunie kontrahenta.
 • Zobowiązania i należności: umożliwiono zmianę ewidencji środków pieniężnych i sposobu zapłaty dla zatwierdzonej płatności jeżeli płatność nie jest rozliczona i nie jest wygenerowany dla niej przelew. Czynność 'Zmień ewidencję...' dostępna na formularzu płatności, na listach: zobowiązania i należności, rozrachunki wg dokumentów.
 • Prawa do rozrachunków: Dla zapłat wprowadzono możliwość oznaczenia jako zapłaty handlowe i określania praw dostępu do zapłat niehandlowych. Na wprowadzone zmiany składają się:

1. Parametr w konfiguracji włączający mechanizm (Narzędzia > Opcje > Ewidencje SP). 2. Na roli w części Kasa > Wpłata/Wypłata nowe prawo "Prawo do zapłat i operacji bankowych niehandlowych". 3. Na formularzu zapłaty i operacji bankowej oznaczenie Handlowa. 4. Domyślne oznaczanie jako Handlowe wszystkich nowych wpłat i nowych operacji bankowych przychodowe.

 • Lista Rozrachunki wg kontrahentów: dodano filtr umożlwiający pomijanie w widoku kontrahenta !Incydentalnego. Filtr aktywny w korespondencji z listą kontrahentów. Domyślne ustawienie możliwe w konfiguracji Ewidencja środków pieniężnych\Rozrachunki\Na liście Rozrachunki wg kontrahentów pokazuj !Incydentalnego.
 • Operacje bankowe: do operacji bankowej dodano czynność 'Pokaż zapłatę' (F6), czynność dostępna dla operacji posiadających zapłatę (czyli w innym stanie niż 'Wprowadzona')
 • Przelewy: przy włączonej wieloddziałowości rozszerzonej (platyna) umożliwiono sterowanie danymi zleceniodawcy na przelewach. Konfiguracja\Oddziały firmy\zakładka Dodatkowe: dodano pola 'Nazwa zleceniodawcy' i 'Adres zleceniodawcy'. Dane pobieraną są w kolejności:

1. Dane wpisane na oddziale jeśli włączona jest oddziałowość rozszerzona (oddział wg ewidencji SP przelewu) 2. Dane wpisane w konfiguracji ESP/Przelewy 3. Dane z pieczątki ( z licencji)

 • Raporty bankowe: przed zamknięciem raportu wykonywana jest weryfikacja danych, aby uniknąć sytuacji w której po zamknięciu raportu nie można go zapisać.
 • Rozrachunki: Wprowadzono dodatkowy mechanizm weryfikujący Business Integrity (BI) działający w zakresie kontroli spójności rozrachunków z płatnościami i zapłatami podlegającymi rozliczaniu.

Zmiana funkcjonalności

 • Definicje płatności: zablokowano możliwość wyboru zablokowanych definicji płatności jako domyślnych na kartotece kontrahenta
 • Automatyczne rozliczanie dokumentów - do mechanizmu kwalifikowania do automatycznego rozliczania dodano sortowanie wg terminu płatności. Sortowanie odbywa się w kolejności: data rozrachunku, termin płatności, ID.
 • Delegacje PWS: na formularzu delegacji dodano pole 'Cel delegacji'. Pole prezentowane na wydruku polecenia wyjazdu służbowego. Dodatkowo na wydruku polecenie wyjazdu służbowego zmodyfikowano prezentację czasu trwania delegacji (pełne daty, bez godzin), dane delegowanego (imię i nazwisko bez kodu) oraz dodano tabelkę zestawienia kosztów podróży.
 • Przelewy walutowe: w parametrach formatu wymiany elektronicznej Swift MT 100 dodano parametr umożliwiający traktowanie jako opcjonalnych pól: referencja, partner do rozmów, kod statystyczny
 • Przelewy walutowe: umożliwiono łączenie przelewów walutowych.
 • Odbuduj indeks: uszczegółowiono informacje prezentowane w logu w wyniku wykonania czynności 'Odbuduj indeks'
 • Lista Rozrachunki wg kontrahentów: zoptymalizowano działanie filtra 'Ukryj podmioty bez rozrachunków'.
 • Przelewy: umożliwiono automatyczne uzupełniane pola 'Tytułem' w przypadku łączenia przelewów.

Poprawione funkcje

 • Rozrachunki: na formularzu rozliczenia usunięto przycisk Rozliczenie odoszący się do rozliczanych rozrachunków.

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

 • Rejestr VAT, Ewidencja dokumentów VAT: W organizatorze listy dodano grupę właściwości Dane kontrahenta.
 • Zestawienia księgowe: dodano wydruk 'Zestawienie księgowe-informacja szczegółowa' prezentujący szczegółową informację dotyczącą wyliczonych z wyrażenia wartości (dotychczas widoczne tylko w logu zestawień). Wydruk realizowany dla zapisanych wyników obliczeń.
 • Zestawienia księgowe: umożliwiono zapisanie obliczonego wyniku zestawienia. Na formularzu zestawienia dodano zakładkę 'Wyniki' na której prezentowane są zapisane wyniki obliczonych zestawień. Każdy wynik może być otworzony przy pomocy czynności 'Odtwórz'. Do standardowych wydruków zestawień księgowych dodano parametr 'Zapisany wynik', umożliwiający wydruk zapisanego wyniku obliczenia.
 • RMK: Dodano wydruk dokumentu RMK
 • Deklaracje: Umożliwiono sterowanie prawami do deklaracji i eDeklaracji.

1. W prawach obiektowych operatora w wersji złotej rozdzielono prawa do definicji ewidencji i definicji deklaracji. 2. W konfiguracji Ogólne dodano listę 'Definicje deklaracji' umożliwiającą definiowanie uprawnień do poszczególnych deklaracji. 3. Prawa z deklaracji spływają na eDeklaracje 4. Egzekwowanie uprawnień włączane parametrem w konfiguracji: Ogólne/Deklaracje/Prawa do definicji deklaracji. Zmiana funkcjonalności

 • Matryce dokumentów: umożliwiono wybranie na matrycy cechy referencyjnej
 • Księgowanie: W konfiguracji Księgowość/Ogólne dodano parametr 'Pojedyncze księgowanie dokumentów ewidencji' umożliwiający pojedyncze księgowania dokumentów do księgi z pozycji ewidencji dokumentów.

Poprawione funkcje

 • Opis analityczny: poprawiono błąd prezentacji kwoty dodatkowej opisu analitycznego jeżeli był włączony domyślny wymiar
 • Dodatek Praca na wielu bazach; analiza baz danych: Poprawiono prezentację kwot ubezpieczenia zdrowotnego z deklaracji DRA oraz prezentację kwot ubezpieczeń ZUS właścicieli w przypadku jeżeli dla właścicieli generowane są osobne deklaracje DRA.
 • Poprawiono wydruk Noty korygującej. Numery dokumentów korygowanych drukują się w dwóch kolumnach dla lepszego wykorzystania miejsca. Przy dużej ilości, przenoszą się na kolejne strony.
 • Zestawienia księgowe: poprawiono budowanie funkcji z wykorzystaniem kreatora, jeżeli funkcja odwołuje się do cechy
 • Zestawienia księgowe: poprawiono obliczanie funkcji zapisów narastająco.
 • KPiR: Poprawiono błąd renumeracji zapisów KPiR występujący w sytuacji jeżeli dekrety były numerowane chronologiczne a zakłócenia chronologii występowały w obrębie Lp.

Moduł: Serwis

Poprawione funkcje

 • Poprawiono problem weryfikacji dostępności urządzenia wykorzystanego na wypożyczeniu, które zostało anulowane.

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • W związku ze zmianą struktury plików konfiguracyjnych, funkcjonalność ładowania dodatków za pomocą rejestracji w sekcji Modules pliku "Ustawienia okna głównego.xml" zostaje zastąpiona przez ładowanie dodatków z katalogu Assemblies oraz parametry uruchomieniowe enova.
 • Poprawiono wyświetlanie się formatek programu podczas pracy na wielu monitorach.
 • W kontrolce ReportFooter dodano własności PrintDate oraz PrintTime - odpowiedzialne za drukowanie aktualnej daty i czasu w stopce raportu. Przykład : <eb:ReportFooter id="ReportFooter" runat="server" PrintDate="True" PrintTime="True" TheEnd="False"></eb:ReportFooter>
 • Ze względu szybkości działania, zachowanie kompatybilności z nowymi bibliotekami program enova został przekompilowany do Microsoft .NET Framework 4.0. Wersja bibliotek .NET 2.0 nie będzie już dostępna. Oznacza to konieczność przekompilowania wszystkich programów korzystających z bibliotek enova, które zostały napisane za pomocą .NET 2.0 do wersji 4.0. W pierwszej połowie kwietnia 2012 zostanie udostępniona wersja Deweloperska programu enova, która pozwoli na sprawdzenie i przetestowanie swoich rozwiązań pod kątem nowej platformy Framework.
 • Ograniczona możliwość konwersji bazy danych do roku 2011, czyli od wersji 7.6.
 • Dodano obsługę licencji historycznych dla licencji typu Klient biura rachunkowego
 • Na liście zalogowanych operatorów (Narzędzia->Zalogowani operatorzy) dodano kolumny z nazwą komputera oraz nazwą bazy danych.
 • Po zaktualizowaniu bazy do nowej wersji programu do loga dodano informację o zaktualizowanych wskaźnikach.
 • Dodano mechanizm logowania zmian w obiektach opiekuna na kontrahencie.
 • Poprawiono mechanizm zapisywania skrótów (ulubione), w przypadku stosowania podczas uruchamiania enova parametru /config.
 • Kolumna ErrorText w oknie sprawdzania poprawności algorytmu cech / tasków dopasowuje swoją szerokość do zawartości.
 • Dodano konwersję paska skrótów ze starego interfejsu enova do nowego.

Zmiana funkcjonalności

 • Od wersji 8.3.XXXX zalogowanie operatora do bazy danych po konwersji na MySQL będzie możliwe wyłącznie gdy konwersja zakończy się pomyślnie. Pojawi się komunikat "Baza danych nie została poprawnie przekonwertowana". W takim wypadku należy odtworzyć bazę danych z kopii i skontaktować się z partnerem enova w celu ustalenia źródła problemu. W przypadku nieudanej konwersji z wersji wcześniejszych niż 8.3.XXXX, mimo iż program może zezwolić na zalogowanie poprzednią wersją (wcześniejsza bądź równa 8.2.XXXX), także należy odtworzyć bazę z kopii przed kontynuowaniem pracy.
 • Zmieniono sposób budowania połączenia do serwera MySQL. Dotychczasowa metoda mogła powodować opóźnienia podczas nawiązywania połączenia z serwerem.
 • Przebudowano mechanizm ładowania tasków i kreatorów podczas przechodzenia między listami / formularzami w celu poprawy wydajności programu.
 • Dodano do definicji taska parametr "Uruchamiany tylko w SonetaExplorer". Taski z zaznaczonym takim parametrem nie będą kompilowane w przypadku uruchomienia spoza głównego programu SonetaExplorer (np. w aplikacjach enova.Net). Dzięki temu - jeśli taki task zawiera np. odwołanie do bibliotek "Windows.Forms" - nie będzie kolidował z uruchamianiem aplikacji enovaNET.
 • W przypadku błędu zapisu na serwerze SQL Server, jeżeli błąd jest spowodowany zadziałaniem triggera, w raporcie błędu, w dodatkowych informacjach umieszczona zostaje nazwa procedury, która zwróciła błąd.
 • Została wyłączona obsługa starego interfejsu enova. Wersja umożliwia pracę wyłącznie w nowym (kafelkowym) interfejsie.

Poprawione funkcje

 • Dodano parametr uruchomieniowy /settings. Zastępuje on w nowym interfejsie parametr /config. Należy dokonać odpowiednich zmian we własnych skrótach do programu.
 • Poprawiono obsługę przycisku Dodaj następny na formularzach i listach gdzie nie ma możliwości wybrania Dodaj nowy.
 • Poprawiono błąd podczas tworzenia filtrów na datach.
 • Na głównych listach wprowadzono skrót CTRL + SHIFT + G wywołujący menu szybkiego filtra w przypadku używania zdefiniowanych warunków filtrowania listy.
 • Poprawiono funkcjonalność filtrowania nad listami. Przechodzenie między polami odbywa się strzałkami. Wynik wyszukiwania wyświetlany jest po upływie 2 sekund od wpisania wartości filtra.
 • Przy ustawieniu momentu magazynowego na definicji WZ ‘Na bieżąco…’, w sporadycznych przypadkach dochodziło do zawieszenia systemu, gdy na pozycji wprowadzano ilość większą niż stan magazynu. Błąd poprawiono.
 • Poprawiono problem z kasowaniem kontrahenta, jeśli dodano na kartotece dane kontaktowe. Błąd wymuszał uprzednie 'ręczne' usuniecie danych kontaktowych.
 • Zmieniono sposób weryfikacji zdarzeń serwerowych wywoływanych w algorytmach tasków. W szczególnych przypadkach występował komunikat błędu "Operacja dozwolona tylko podczas zapisu serwerowego" mimo iż nie było do wykonania operacji przeciwskazań.
 • Poprawiono synchronizację głównego telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz skrytki pocztowej w kontaktach osoby kontaktowej oraz kontrahenta z polem Kontakt.Telefon komórkowy, Kontakt.EMAIL jak i Kontakt.SkrytkaPocztowa.

Moduł: Web

Nowa funkcjonalność

 • Dodano w enovaNet funkcjonalność obsługi linii rozdzielających (divider) w formularzach użytkownika na definicjach aktywności CRM.
 • Zmieniono sposób prezentowania zadań do wykonania przez pracownika, przełożonego po wejściu do aplikacji – powiadomienia. Dodatkowo na pasku dodano przycisk, który umożliwia wywołanie okna powiadomień w dowolnym momencie.
 • Dodano możliwość wygenerowania tokena dla operatora enovaNet umożliwiając logowanie z zewnętrznych serwisów.
 • Do treści maila powiadamiającego o wygenerowaniu jednorazowego hasła dodano informację o nazwie bazy, do której można zalogować się z tymi danymi.
 • 1. W konfiguracji Narzędzia | Opcje | enovaNet | Kadry Net dodano parametr 'Aktywne uwagi'. Dodatkowo na roli w części Inne | Foldery | Menu enovaNet dodano pozycję KadryPłace | Kadry | Pracownicy. Obie pozycje odpowiadają za możliwość pokazania w aplikacji enovaNet informacji uzupełnionych dla danego pracownika w Asystencie na zakładce Notatnik.

2. Dodano prawa dostępu umożliwiające podglądanie informacji o czasie pracy bez prawa edycji przez operatora enovaNet 3. Obsłużona została blokada wykonania raportu dla wszystkich parametrów, które w wydruku mają zdefiniowany atrybut Required. Zmiana funkcjonalności

 • Dodano możliwość logowania się do enovaNet operatorom innym niż Administrator. W Narzędzia->Opcje-> Systemowe-> Operatorzy-> operator, dodano zakładkę "Dostęp WWW" po skonfigurowaniu której operator będzie miał możliwość logowania się do enovaNet w celu: dodania wydruku, odświeżenia konfiguracji bądź zmiany hasła.
 • Zmodyfikowano sortowanie pozycji w filtrze Wydział. Wydziały są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Dodatkowo ograniczono wyświetlanie wydziałów w filtrze tylko do tych, do których operator enovaNet ma prawo dostępu.

Poprawione funkcje

 • W pozycji Urlopy | Wymiar urlopu dodano pole 'Korekta limitu urlopu wypoczynkowego przypadającego na bieżące zatrudnienie'.

Moduł: Wypożyczalnia

Nowa funkcjonalność

 • Na formularzu wypożyczenia na liście podpiętych dokumentów dodano sumę : Wartość dla Usług.

Zmiana funkcjonalności

 • Poprawiono mechanizm pozycjonowania kontrolek na dokumentach wypożyczeń. Problem polegał na nachodzeniu na siebie pól opis i uwagi.
 • Uporządkowano kwestie inicjowania filtra kontrahenta na liście urządzeń wywołanej z poziomu wypożyczenia i zlecenia. Filtr jest inicjowany tylko na liście wywołanej z poziomu zlecenia serwisowego.
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj