ERROR

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela _error

Zapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęsciej zgłaszane za pomoca funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.

ID_ERRORUniklany idnetyfikator wiersza tabeliint4
KIEDYdata i czas zapisu błędudatetime8
KOMUNIKATOpis błędu powodującego zapis w tabelivarchar-1
LOGINNazwa użytkownika który wykonał błędną operację - zapis do tabelivarchar50
PRXKod PRX dokumentuvarchar5
REFNONumer referencyjny dokumentu / kartoteki varchar20
STAMPUnikalny identyfikator wiersza / stanu timestamp8
TYTULTytuł zdarzeniavarchar100
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj