ERD

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ERD - Entity-Relationship Diagram


Przy modelowaniu baz danych możemy posłużyć się notacją graficzną modelowania danych – diagramem związków encji. Jest to model sieciowy opisujący na wysokim poziomie abstrakcji dane, które są przechowywane w systemie. Model ERD budowany jest przez analityka. Służy on do zobrazowania w sposób zrozumiały zarówno dla projektanta, jak i osoby niemającej wykształcenia informatycznego (np. klienta) obiektów i związków zachodzących w projektowanej dziedzinie problemowej. Model ERD nie jest związany z konkretną implementacją systemu (np. na serwerze MS SQL czy Oracle), choć jego odmiany mogą zawierać informacje specyficzne dla danego języka lub środowiska implementacyjnego. Staje się on wówczas modelem projektowym

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj