Dodawanie nowego zdarzenia enova CRM

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Spis treści

enova - Aplikacje - Oprogramowanie - Programy - ERP - Enova Kadry Płace - Integracja ENOVA
Aplikacje

Innowacyjny system ERP enova - od 2002 r. ponad 6500 firm, instytucji i innych organizacji wybrało nowoczesny system ERP. CRM (ang. Customer Relationship Management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji CRM-u. Oto kilka z nich: CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych kulturowo wzorców zachowań. Oprogramowanie CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa, gdzie stały kontakt i zadowolenie klientów jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów.

Na pasku narzędzi znajduje się przycisk Nowy. Jego wciśnięcie powoduje dodanie nowego zdarzenia domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W standardowej konfiguracji domyślnym zdarzeniem jest kontakt (KON). Jeżeli chcemy dodać zdarzenie innego rodzaju (o innej definicji), należy wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku Nowy Lub wcisnąć klawisz <Insert> Lub wybrać Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy). W każdym z tych przypadków zostanie wyświetlona lista dostępnych definicji zdarzeń (rodzajów zdarzeń) z której należy wybrać żądaną definicję.


  • Kontrahent – kontrahent, którego dotyczy zdarzenie. Może zostać wprowadzony poprzez wpisanie kodu, nazwy lub numeru NIP. Kontrahenta można również wybrać z listy.
  • Przedstawiciel – osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za kontakt. Należy wybrać osobę z listy kontaktów zapisanych na formularzu kontrahenta. Można również w tym miejscu dodać nowego przedstawiciela kontrahenta (przez wybranie Nowy z menu kontekstowego na polu Przedstawiciel za pomocą kombinacji klawiszy <Shift>+<F4>)
  • Wykonujący – operator, który wykonał daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę, odebrał fax itp.).
  • Prowadzący – operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zdarzenia. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący.


Enova logo.jpg

Więcej na temat oprogramowania enova

Usługi Wdrożenia Poznań Firma informatyczna PoznańOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj