DPROZ

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela dproz

Rola CRM rozliczanie pracowników

KolumnaOpisTypRozmiar
ID_DPROZUnikalny identyfikator wiersza tabeliint4
AKTYWNEOznaczenie aktywności wierszabit1
ACHJednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunietyvarchar1
PRXIdentyfikator grupy rekordówvarchar5
KIEDYData i godzina dopisania dokumentudatetime8
LOGINLogin użytkownika dokonującego zapisu w bazievarchar50
STAMPWewnętrzny identyfikator aktualizacji wierszatimestamp8
TYPDOKTyp dokumentuvarchar3
REFNONr referencyjny dokumentuvarchar20
REFNO_POZYCJANumer referencyjny pozycji dokumentuvarchar20
NRIDODNIdentyfikator klienta (NRIDODN z tabeli knkon)varchar20
NRIDPRAIdentyfikator pracownika (NRIDODN z tabeli knkon)varchar20
DDOWODData dopisania dokumentudate3
NRDOKUMENTUNumer dokumentuvarchar20
DATAODData początkowa zatrudnienia pracownikadate3
DATADOData końcowa zatrudnienia pracownikadate3
OKRESOkres (miesiąc) rozliczeniavarchar10
IMIEImię pracownikavarchar30
NAZWISKONazwisko pracownikavarchar50
ANALITYKAAnalityka pracwonika zgodna z analityką w systemie ERPvarchar20
KONSULTANTImię i nazwisko osoby wprowadzającej dane do rozliczeniavarchar50
KRAJSymbol kraju, w którym jest zatrudniony pracownikvarchar10
NRZAMOWIENIANumer dokumentu zamówieniavarchar20
DNIPRACYLiczba dni pracyfloat8
LICZBADIET_FRLiczba dietfloat8
CZASSUMASuma czasu pracyfloat8
NADGODZINY25Ilość przepracowanych nadgodzin 25float8
NADGODZINY50Ilość przepracowanych nadgodzin 50float8
CHLOD2Wartość dodatku za chłód 2%float8
CHLOD4Wartość dodatku za chłód 4%float8
GODZINYNOCNE10Ilość przepracowanych godzin nocnych - dodatek 10%float8
GODZINYNOCNE20Ilość przepracowanych godzin nocnych - dodatek 20%float8
GODZINYNOCNE25Ilość przepracowanych godzin nocnych - dodatek 25%float8
POTRACENIA_GODZINOWEPotrącenia godzinowefloat8
DODATEK_NOCLEGDodatek za noclegfloat8
DODATEK_NOCLEG_GITEDodatek za nocleg Fitefloat8
DODATEK_KMDodatek za klometryfloat8
POTRACENIA_MEDIAPotrącenia za mediafloat8
DODATEK_TRANSFERDodatek za transferfloat8
DODATEK_PRYSZNICDodatek za prysznicfloat8
DODATEK_PRZEBIERANIEDodatek za przebieraniefloat8
DODATEK_PREMIAPremiafloat8
DODATEK_SAMOCHODDodatek za użytkownie własnego samochodufloat8
DODATEK_WIESZANIE_DROBIUDodatek za wieszanie drobiufloat8
POTRACENIA_DOWOZPotrącenia za dowózfloat8
POTRACENIA_NOCLEGPotrącenia za noclegfloat8
DODATEK_PRANIEDodatek za praniefloat8
PREMIA_UZNANIOWAPremia uznaniowafloat8
DODATEK1_NAZWANazwa dodatku 1varchar50
DODATEK1_WARTOSCWartość dodatku 1float8
DODATEK2_NAZWANazwa dodatku 2varchar50
DODATEK2_WARTOSCWartość dodatku 2float8
DODATEK3_NAZWANazwa dodatku 3varchar50
DODATEK3_WARTOSCWartość dodatku 3float8
CZASPRACY_UWAGIUwagi dotyczące czasu pracuvarchar-1
BILETY_UWAGIUwagi dotyczące biletówvarchar-1
DODATKI_UWAGIUwagi dotyczące dodatkówvarchar-1
BILET1_DATAData pierwszego biletudate3
BILET2_DATAData drugiego biletudate3
BILET3_DATAData trzeciego biletudate3
BILET1_DODATEKBilet 1 - dodatekfloat8
BILET2_DODATEKBilet 2 - dodatekfloat8
BILET3_DODATEKBilet 3 - dodatekfloat8
BILET1_POTRACENIEBilet 1 - kwota potrąceniafloat8
BILET2_POTRACENIEBilet 2 - kwota potrąceniafloat8
BILET3_POTRACENIEBilet 3 - kwota potrąceniafloat8
SKROCONazwa skrócona kontrahentavarchar30
PRZERWAPLATNAWartość za przerwy płatnefloat8
STANOWISKOStanowisko, na którym jest zatrudniony pracownikvarchar50
BILET1_P_WALUTABilet 1 potrącenie - symbol walutyvarchar5
BILET2_P_WALUTABilet 2 potrącenie - symbol walutyvarchar5
BILET3_P_WALUTABilet 3 potrącenie - symbol walutyvarchar5
BILET1_D_WALUTABilet 1 dodatek - symbol walutyvarchar5
BILET2_D_WALUTABilet 2 dodatek - symbol walutyvarchar5
BILET3_D_WALUTABilet 3 dodatek - symbol walutyvarchar5
ROLASYSIdentyfikator rolivarchar3
DATAODROZData rozliczenia pracowników ODdate3
DATADOROZData rozliczenia pracowników DOdate3
RODZAJZAMOWIENIARodzaj dokumentu zamówieniavarchar20
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj