DPCMS

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela dpcms

Pozycje dokumentów CMMS, dane uzupęłniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części

KolumnaOpisTypRozmiar
ID_DPCMSUnikalny identyfikator wiersza w tabeliint4
AKTYWNEOznaczenie czy dany wiersz jest aktywnybit1
ACHJednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza: 0-bufor, 1-zatweirdzony, X-usuniętyvarchar1
PRXIdentyfikator grupy rekordówvarchar5
KIEDYSystemowo zapisana data i czas dopisania rekordudatetime8
LOGINLogin uzytkownika dokonujacego zapisu w bazievarchar50
STAMPWewnętrzny identyfikator aktualizacji wierszatimestamp8
ROLASYSIdentyfikator roli systemuvarchar3
TYPDOKTyp dokumentuvarchar3
NRIDODNIdentyfikator kontrahentavarchar20
REFNONumer referencyjnyvarchar20
NRIDASNIdentyfikator kartoteki towarowejvarchar20
ID_DPCRMUnikalny identyfikator w ramach tabeliint4
AKTYWNEOznaczenie aktywności wierszabit1
ACHStatus określający stan dokumenetu: 0 - bufor, 1 - zatwierdzony, X - usuniętyvarchar1
PRXIdentyfikator grupy rekordówvarchar5
KIEDYData i czas dopisania rekordu w baziedatetime8
LOGINLogin użytkownika dokonującego zapisu w bazievarchar50
STAMPWewnętrzny identyfikator aktualizacji wierszatimestamp8
TYPDOKTyp dokumentu (zamówienia)varchar3
REFNONr referencyjny dokumentu (zamówienia)varchar20
NRIDODNIdentyfikator klientavarchar20
NRIDLOGIdentyfikator pracownika działu Logistykivarchar20
NRIDREKIdentyfikator pracownika działu Rekrutacjivarchar20
RODZAJZAMOWIENIARodzaj zamówieniavarchar20
MPKMiejsce zatrudnieniavarchar12
UWAGIOpis zamówieniavarchar-1
ILOSCIlość zamówionych pracownikówint4
DDOWODData dopisania dokumentudate3
STATUSDOKStatus dokumentu (zamówienia)varchar20
STATUSLOGStatus zamówienia działu Logistykavarchar20
STATUSREKStatus zamówienia działu Rekrutacjavarchar20
PRIORYTETPriorytet dokumentuvarchar10
TYTULTytuł dokumentu (zamówienia)varchar100
NRIDSPRIdentyfikator pracownika działu Sprzedażyvarchar20
NRDOKUMENTUNr dokumentu (zamówienia)varchar20
WALUTASymbol walutyvarchar3
ZATWIERDZENIEZnacznik zatwierdzenia dokumentu (zamówienia)bit1
ROLASYSIdentyfikator rolivarchar3
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj