Cechy w ewidencji dokumentów enova

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Spis treści

enova - Aplikacje - Oprogramowanie - Programy - ERP - Enova Kadry Płace - Integracja ENOVA
Aplikacje

Innowacyjny system ERP enova - od 2002 r. ponad 6500 firm, instytucji i innych organizacji wybrało nowoczesny system ERP.


Dla konkretnej definicji dokumentu możliwe jest przypisanie cechy, może mieć ona znaczenie informacyjne, może też być wykorzystywana w schematach księgowych.

Spis treści

Definiowanie cech

Cechy do dokumentów definiuje się w Narzędzia / Opcje / Ewidencja Dokumentów / Cechy / Dokumenty.

Oprogramowanie enova narzędzia opcje.jpg

Aby dodać nową cechę należy wybrać Nowy (Definicja cechy), i uzupełnić odpowiednio pola.

Oprogramowanie enova definicja cechy.jpg

Zakładka Ogólne Ogólne Typ danych, do których przypisana jest cecha: Pokazuje obiekt w programie, dla którego definiowana jest cecha, w tym przypadku będzie wskazywał na Ewidencje dokumentów. Nazwa: Należy nadać nazwę cesze (np. Nr rejestracyjny, cecha będzie dodana w tym przypadku do definicji dokumentu zakup paliwo) Typ wartości wprowadzonej cechy: W zależności od rodzaju cechy należy wybrać odpowiedni typ. Cecha zamiast wartości może mieć wybrany warunek np. typ odpowiedzi tak lub nie, Aby utworzyć taką ceche należy wybrać typ wartości : warunek (np. cecha: Koszt uzyskania przychodu ),

Oprogramowanie enova przykład cechy.jpg

pozostałe typy to wartości liczbowe lub tekstowe. Przykładowa cecha numer rejestracyjny, który będzie przez użytkownika wybierany na dokumentach zakup paliwa jest cechą tekstową. Dodatkowe Dodatkowo można dla cechy uruchomić dodatkowe parametry takie jak: Historia danych w czasie. Cecha zmienia wartość w zależności od daty. Możliwe jest aktualizowanie (zmiana) wartości od pewnego dnia. Pozwala na wprowadzenie innej wartości, która ma obowiązywać od konkretnej daty, np. można wskazać, aby w jednym miesiącu do dokumentu przyporządkowana była jedna cecha, a od daty przyszłej cecha zmieniała wartość.

Oprogramowanie enova przykład cechy 2.jpg

Wartość cechy jest wymagana. Operator musi wprowadzić wartość cechy - zaznaczenie tego parametru nie pozwoli na zamknięcie dokumentu, w którym nie została wybrana wartość dla cechy.

Oprogramowanie enova przykład cechy 3.jpg

Inicjuj cechę podczas dodawania opisu. Wartość inicjująca cechę podczas dodawania. Inicjacja cechy następuje, gdy dodawany jest nowy zapis zawierający tą cechę do bazy danych. Można zaznaczyć parametr inicjuj cechę i uzupełnić jedną wartość, która zawszę będzie się uzupełniać przy wygenerowaniu konkretnego dokumentu. Wartości dla danej cechy należy uzupełnić na zakładce Słownik.

Oprogramowanie enova cechy słownik.jpg

Słownik

Słownik wartości Aby określić listę wartości w słowniku należy zaznaczyć parametr Słownik dostępny na tak. Cecha grupująca wykorzystywana w drzewie po lewej stronie listy - zaznaczenie tego parametru na tak pozwoli na grupowanie dokumentów w Ewidencji dokumentów wg konkretnej cechy i jej wartości. Dodatkowo słownik podpowiedzi możemy zastąpić Słownikiem dozwolonych wartości. Uniemożliwi to użytkownikowi wpisanie wartości innej niż te wprowadzone w konfiguracji.

Oprogramowanie enova cechy słowniki.jpg


Przypisywanie cechy do danej definicji dokumentu

Aby przypisać cechę do danej definicji dokumentu należy wejść do Narzędzia / Opcje / Ewidencja Dokumentów / Definicje dokumentów.

Oprogramowanie enova cechy definicje dokumentów.jpg

Następnie należy wejść do definicji na zakładkę Widoczne cechy, wybrać Zmień listę widocznych cech. Cechy, które mają być widoczne na danej definicji dokumentu należy dodać przez podświetlenie i przeniesienie ich przyciskiem Dodaj do okienka wyświetlane cechy (pola).


Wybieranie cechy na dokumencie

Aby na dokumentach była widoczna zakładka cechy, należy wybrać w dokumencie Widok / Pokaż cechy. Wystarczy wybrać raz widok z cechami, aby wszystkie dokumenty danej definicji posiadały zakładkę cechy. Przechodzimy na zakładek cechy i nadajemy cechę dla dokumentu. Oprogramowanie enova wybieranie cechy na dokumencie.jpg
Enova logo.jpg

Więcej na temat oprogramowania enova

Usługi Wdrożenia Poznań Firma informatyczna PoznańOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj