CRM moduł enova

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
CRM

CRM (ang. Customer Relationship Management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji CRM-u. Oto kilka z nich: CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych kulturowo wzorców zachowań. Oprogramowanie CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa, gdzie stały kontakt i zadowolenie klientów jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów.

Moduł CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o kontrahentach oraz działalności związanej z relacjami z tymi kontrahentami. Zasadniczym elementem CRM-u jest rejestracja zdarzeń oraz zadań z kontrahentami. Zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta. Przez zadania rozumiane są sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp. Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię. Dodatkowo moduł CRM oferuje funkcjonalność obsługi zleceń serwisowych. W programie można zarejestrować urządzenia przyjmowane do serwisu, zlecenie naprawy i planowane przeglądy. Dla każdego serwisowanego urządzenia dostępna jest historia jego napraw. Zadania i zlecenia serwisowe trafiają do kalendarza operatora. Moduł CRM integruje się z pozostałymi modułami systemu enova – w szczególności z modułem handlowym. Możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych z poszczególnymi zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwisowymi – np. dokumentu RW wykorzystanych do naprawy części.

Opis programu CRM enova

Moduł CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o kontrahentach oraz działalności związanej z relacjami z tymi kontrahentami. Zasadniczym elementem CRM-u jest rejestracja zdarzeń oraz zadań z kontrahentami. Zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta. Przez zadania rozumiane są sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp. Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię. Dodatkowo moduł CRM oferuje funkcjonalność obsługi zleceń serwisowych. W programie można zarejestrować urządzenia przyjmowane do serwisu, zlecenie naprawy i planowane przeglądy. Dla każdego serwisowanego urządzenia dostępna jest historia jego napraw. Zadania i zlecenia serwisowe trafiają do kalendarza operatora.


W folderze CRM w systemie enova dostępne są następujące ewidencje:
 • Zlecenia serwisowe – obejmują funkcjonalność związaną z rejestracją

serwisowanych urządzeń i zawierają następujące listy

 • Zlecenia – lista zleceń serwisowych, aktualnych oraz wykonanych
 • Planowane przeglądy – lista zaplanowanych przeglądów lub informacji

o przeglądach, które powinny być wykonane

 • Zlecenia – lista zleceń serwisowych, zarówno obecnie realizowanych, jak

i zakończonych

 • Kontrahenci – lista kontrahentów. Jest to ta sama lista kontrahentów, co dostępna

w folderze Kontrahenci i urzędy. Dla wygody została umieszczona również w folderze CRM.

 • Osoby – lista przedstawicieli kontrahentów oraz innych podmiotów (banków,

urzędów)

 • Kampanie – lista kampanii prowadzonych w module CRM
 • Projekty – lista projektów prowadzonych w module CRM
 • Zadania – lista zadań przypisanych do wszystkich operatorów. Lista zawiera

zarówno zadania do wykonania jak i już zrealizowane.

 • Zdarzenia – lista zarejestrowanych zdarzeń.
 • Moje zadania – lista zadań oraz zleceń do wykonania przez aktualnie

zalogowanego operatora. Można na niej również wyświetlić listę zadań zleconych innym operatorom przez aktualnie zalogowanego operatora


Szczegółowy opis funkcjonalny


Enova logo.jpg

Więcej na temat oprogramowania enova

Usługi Wdrożenia Poznań Firma informatyczna PoznańOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj