Backup bazy SQL

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

SQL (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych (DBMS).

Kategoria SQL


Plan Backupów SQL

Planowanie zadań automatycznych w oparciu o SQL Server maintenance plan wizard nie jest możliwe w przypadku bezpłatnej wersji SQL Express

Aby wykonać harmonogramy wykonywania backupów bazy danych należy otworzyć SQL Server Menagement Studio.

Rozwijamy zakładkę Menagement, klikamy prawym przyciskiem myszy na Maintance Plans i wybieramy Maintance Plans Wizard.


SQL maintenance plan wizard.jpg

Następnie pojawi się okno kreatora tworzenia planu

SQL Server maintenance plan wizard krok 1.jpg


W kolejnym kroku okno Name wpisujemy nazwę dla planu, ewentualny opis i parametry połączenia z serwerem SQL.

SQL Server maintenance plan wizard select plan properties.jpg

Dalej wybieramy zadanie jakie ma być wykonane, czyli w tym przypadku wybieramy opcję Back Up Database. Użytkownik może wybrać rodzaj backupu Full lub Differential.

SQL Server maintenance plan wizard select maintenance tasks.jpg

Jeżeli wybraliśmy kilka zadań do wykonania to w kolejnym kroku można ustalić ich kolejność wykonania. Następnie na kolejnym ekranie ustalamy szczegóły dotyczące backupu. Na początek wybieramy, która baza ma być archiwizowana. W tym celu rozwijamy menu Databases i wskazujemy bazę danych.

SQL Server maintenance plan wizard select maintenance task order.jpg


Po wybraniu bazy do archiwizacji należy ustalić jeszcze nośnik, na którym ma to być zapisywane (disk lub tape) oraz sposób tworzenia pliku archiwum. Jeżeli wybrana zostanie opcja Back up databases cross one or more files wówczas możliwe będzie aby program zapisywał wszystko w jednym pliku (zastępując poprzedni backup) lub do jednego pliku dodawał kolejne backupy. Natomiast jeżeli wybrana zostanie opcja create a backup for every database wówczas każdy backup będzie tworzony jako osobny plik i katalog (w przypadku osobnego katalogu należy dodatkowo zaznaczyć parametr create sub-directory for each database).

SQL Server maintenance plan wizard backup.jpg


Po ustaleniu parametrów zapisywania bazy przechodzimy dalej, gdzie ustalimy szczegóły dotyczące harmonogramu wykonywania backupu. W tym celu klikamy na przycisk change. W harmonogramie ustalamy parametry dotyczące przedziału czasowego w jakim ma być wykonany Backup. W parametrze occurs ustalamy czy archiwum ma być wykonywane raz dziennie, tygodniowo czy miesięcznie. Jeżeli zostanie wybrana opcja daily (dziennie) wówczas należy ustalić jeszcze ile razy dziennie ma być wykonywany backup. Dodatkowo w daily frequency ustalamy godzinę o której ma być wykonany backup lub seria backupów w określonych odstępach czasu.
W kolejnym kroku ustalamy gdzie ma być zapisywany raport po wykonanym backupie i czy ewentualnie ma być wysłany emailem.

SQL Server maintenance plan wizard report.jpg


Na końcu pojawi się okno z podsumowaniem

SQL Server maintenance plan wizard complete.jpg


Zadanie harmonogramu wykonywania kopii bezpieczeństwa zostało przygotowane.Search48.png

Więcej na temat SQL Server

SQL Server SQL - SQL Server - Wikipedia - Backup bazy SQL - SQL Express - SQL Server Management Studio - SQL Maintance Plans

Usługi informatyczne SoftwareStudioOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj