/role sys/x grid.aspx?refno=MMS DPZLE ZAM

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

/role_sys/x_grid.aspx?refno=MMS_DPZLE_ZAM

Transakcja wyświetla zestawienie dokumentów zamówień w buforze modułu CMMS.

Dostępne funkcje:

 • DOPISZ
 • EDYCJA
 • PODGLĄD
 • WYDRUK
 • DZIENNIK
 • REJESTRY ZAMÓWIEŃ
  • Zmówienia do realizacji
  • Zamówienia zrealizowane
  • Wszystkie zamówienia


DOPISZ

Przechodzi do transakcji dpzle_zamowienie_insert.aspx wywołującej formatkę dopisania nowego dokumentu zamówienia.

EDYCJA

Przechodzi do transakcji dpzle_zamowienie_insert.aspx pozwalającej na edytowanie - modyfikację informacji w wybranych polach.

PODGLĄD

Wywołuje transakcję dpzle_zamowienie_podglad.aspx umożliwającej podgląd wybranego dokumentu zamówienia.

WYDRUK

Transakcja wyruk_refno.aspx umożliwia wygenerowanie podglądu wydruku dokumentu zamówienia.

DZIENNIK

Wyświetla zestawienie wszytskich zapisów zdarzeń powiązanych z wybranym dokumentem zamówienia.

REJESTRY ZAMÓWIEŃ

Menu rozwijane udostępnia pozycje: Zamówienia do realizacji, Zamówienia zrealizowane, Wszystkie zamówienia.

Zamówienia do realizacji

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zamówień oczekujących na realizację.

Zamówienia zrealizowane

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zamówień, które zostały zrealizowane.

Wszystkie zamówienia

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zamówień, zarówno tych do realizacji, jak i zrealizowanych.


x_grid.aspx

Uniwersalna transakcja do wyświetlania danych w postaci zestawień (tabel) ustawiana za pomocą modułu KONFIGURACJA. Pozwala nie tylko wyświetlać dowolne zapytania w postaci tabel z uwzględnieniem przedziałów czasowych, ale także w powiązaniu z listą przycisków wyświetla pasek ToolBar do uruchamiania powiązanych transakcji. X_grid.aspx to podstawowa transakcja platformy StudioSystem i wszystkich modułów, a w szczególności programu Studio Raporty.net


StudioSystem

Platforma internetowa ASP.net przeznaczona dla biznesu i rozwiązań B2B firmy SoftwareStudio Sp. z o.o. działa na bazie MS SQL Server.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj